Sökning: "intervju beskrivning"

Visar resultat 21 - 25 av 90 uppsatser innehållade orden intervju beskrivning.

 1. 21. Vad motiverar elever att välja spanska och senare att lämna studierna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Rosa González Bolaño; [2016]
  Nyckelord :förväntningar; grundskolan; motivation; spanskstudier; språkval;

  Sammanfattning : I detta examensarbete görs en utvärdering av totalt 14 elevers erfarenheter och upplevelser av två och ett halvt års spanskstudier i årskurs 8 samt en beskrivning av hur lärare kan arbeta med motivation i undervisningen. Studien tittar närmare på elevernas intresse för det spanska språket, i vilken utsträckning elevernas förhoppningar har blivit uppfyllda och deras intresse att fortsätta sina studier i spanska efter grundskolans slut. LÄS MER

 2. 22. Technological Innovation Systems for Decarbonisation of Steel Production

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Matilda Axelson; [2016]
  Nyckelord :Carbon Capture and Usage; Carbon Capture and Storage; Technology Readiness Level; Emission Mitigation; Low-Carbon Steelmaking; Technological Innovation System; Breakthrough Process Technologies; Innovation; Industrial Decarbonisation; The 4W-Framework; Circular Economy; Industrial Symbiosis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den europeiska stålindustrin står för en betydande del av EUs CO2-utsläpp, men har samtidigt begränsade möjligheter att minska utsläppen från befintliga produktionsmetoder. Det krävs därför nya, banbrytande processinnovationer för att åstadkomma verkligt stora utsläppsminskningar. LÄS MER

 3. 23. "Önskar man hade två käftar och tre telefoner" : COCOM och kontroll inom flygledning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Erik Rankin; [2015]
  Nyckelord :COCOM; contextual control model; kontrollnivå; flygledning; kontrollcentral; komplexa system; kontrollstrategi; resilience; safety-II;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats redogör för en anpassning av COCOM (Contextual Control Model) till flygledningsdomänen. COCOM är en modell som kan användas för att beskriva och förutse kontroll hos operatörer i komplexa system. LÄS MER

 4. 24. Regional destinationsutveckling : Visit Roslagen, ett samarbete i tiden?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Jenny Berntsson; [2015]
  Nyckelord :Destination Development; Planning; Municipality; Sustainable development; networking; collaboration; Roslagen; communication.; Destinationsutveckling; Planering; Kommun; Hållbar utveckling; Nätverk; Samarbete; Roslagen; kommunikation;

  Sammanfattning : En stor andel av Sveriges skatteberäknade inkomster genereras av besöksnäringen. Sverige har på grund av denna närings kraftiga ökning skapat en nationell strategi för både staten och näringslivet. LÄS MER

 5. 25. Liv mellan himmel och jord : Barns tankar om livet, döden och livets uppkomst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Cathrine Xu; [2015]
  Nyckelord :biology in preschool; children and death; origin of life; preschool; barn och döden; biologi i förskolan; förskola; livets uppkomst;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur barn tänker om liv och död och deras uppfattning om livets uppkomst. Genom att utgå från ett biologiskt- och ett filosofiskt perspektiv så är mitt syfte att synliggöra barns oliktänkande i ämnet. LÄS MER