Sökning: "intervju e handel"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden intervju e handel.

 1. 1. Är seniorer förbisedda i den digitala marknadsföringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Hansson; Jesper Olsson; Sanne Persson; [2021]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; e-handel; seniorer; livsmedel; STP-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Är seniorer förbisedda i den digitala marknadsföringen? - En kvalitativ studie av ett marknadsledande livsmedelsföretag Seminariedatum: 2021-01-14 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp Författare: Jesper Hansson, Jesper Olsson och Sanne Persson Handledare: Veronika Tarnovskaya Fem nyckelord: Digital marknadsföring, e-handel, seniorer, livsmedel, STP-modellen Syfte: Med utgångspunkt i det ökande intresse som seniorer nu börjat visa för att handla livsmedel online och den potentiellt stora kundgrupp som de kan utgöra i e-handelssammanhang vill vi i denna uppsats undersöka hur livsmedelsföretag arbetar med sin digitala marknadsföring för att nå ut och kommunicera mot seniorer. Teoretiskt perspektiv: Fokus för arbetet är digital marknadsföring med två analysmodeller: STP-modellen och marknadsföringsmixen. LÄS MER

 2. 2. ABCP-analys : Ett verktyg för utveckling av regelverk för varuförsörjning inomdetaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Anton Zakharov; Pontus Landin; [2021]
  Nyckelord :ABC-analys; Produktlivscykel; Detaljhandel; E-handel Logistik;

  Sammanfattning : Globaliseringen och övergången från producentstyrd till konsumentstyrd marknad har sattnya krav på snabbare leveranser och stora utbud. Detta har resulterat i svängiga marknadersom bland annat syns i avvikande och föränderlig efterfrågan samt ökande kostnader. LÄS MER

 3. 3. Förändring av matshoppingpraktiker i dagligvaruhandeln : en praktikteoretisk studie under Covid-19

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Skogman; Mia Basara; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; practice theory; shopping as practice; food practice; hoarding; ecommerce; Covid-19; praktikteori; shoppingpraktik; matpraktik; hamstring; e-handel;

  Sammanfattning : The Corona pandemic and its need for social distancing and feelings of fear have affected consumers worldwide and their shopping practices when it comes to food and groceries. Previous research has shown that in normal conditions it is difficult to change shopping practices and consumers routines, but that major changes in the outside world led to new or changing practices. LÄS MER

 4. 4. E-handel vs. Externhandel : Den kommunala planeringens hantering av e-handelns påverkan på externa handelsområden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Hjalmar Oskarsson; Axel Lillieborg; [2020]
  Nyckelord :Handel; e-handel; externhandel; logistik; kreativ förstörelse; konsumtion; paradigm; urbanmorfologi; fysisk planering; stadsplanering; översiktsplanering; Linköping; Norrköping; Örebro; Västerås; corona;

  Sammanfattning : Sveriges externa och halvexterna handelsområden utgör tillsammans en uthyrningsbar yta på nästan 7 kvadratkilometer, vilket motsvarar cirka 1000 fotbollsplaner. Parkeringsytor och annan infrastruktur är inte inräknad i denna siffra. Dessa handelsområden är av vikt för kommuner genom de arbetstillfällen och skatteintäkter som genereras. LÄS MER

 5. 5. Kundvärde i konsumentreturer : En jämförande studie om hur svenska e-handelsföretag inom modebranschen skapar kundvärde genom returns management-processen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Astrid Lindahl; Nathalie Andersson; Pauline Westman; [2019]
  Nyckelord :returns management; customer value; value chain; e-commerce; fashion industry; returns management; kundvärde; värdekedja; e-handel; modeindustri;

  Sammanfattning : Digitalisering är idag en av de mest inflytelserika trenderna inom modebranschen, vilket bland annat är starkt kopplat till att e-handel blivit ett allt mer självklart val för konsumenter. I samband med detta har konsumenter i allt större utsträckning börjat betrakta sitt eget hem som provrummet i den digitala butiken, vilket har lett till att returer är ett växande problem för e-handelsföretag. LÄS MER