Sökning: "intervju frågor hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden intervju frågor hållbar utveckling.

 1. 1. En komplex redovisning En kvalitativ innehållsanalys om effekterna av EUdirektivet 2014/95/EU på hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Johansen; Helena Kerekes; [2018-09-18]
  Nyckelord :EU-direktiv 2014 95 EU; hållbar utveckling; hållbarhetsrapport; jämförbarhet; hållbarhetsriktlinjer.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Samhället ställer krav på att företag ska ansvara för sinaverksamheters konsekvenser och hållbarhetsrapporter upprättas för att tillgodoseintressenters behov av företags icke-finansiella information. Hösten 2014 publiceradeEuropeiska unionen direktivet 2014/95/EU avseende hållbarhetsrapportering som träddei kraft räkenskapsåret 2017. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning inom livsmedelsbranschen : En kvalitativ studie om branschspecifika väsentligheter utifrån intressent- och legitimitetsteorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elin Fridén; Paulina Karlberg; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; hållbarhetsredovisning; försörjningskedja; väsentligheter; intressenter;

  Sammanfattning : Företag kan bidra till en hållbar utveckling genom att arbeta med frågor som rörmiljömässiga och sociala aspekter. De kan sedan redovisa dessa i form av enhållbarhetsredovisning vilket är en redovisning som blir allt viktigare för alla branscher,inte minst livsmedelsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Elevers kunskaper om djurarter och i vilket sammanhang de sett och lärt sig om dem

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofie Håkansson; Malin Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Arter; artkunskaper; barn; biologisk mångfald; djur; elever; hållbar utveckling; lärandeplatser;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet utgår från en ämnesdidaktisk teori där vikten av artkunskap betonas i ett större sammanhang samt kopplas till lärarrollen. Artkunskap utgör en grund för att elever ska få möjligheten till att kunna se förändringar som sker i naturen och utveckla förståelse för hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. CEEQUAL - Ett miljöcertifieringssystem för anläggning : Implementering, attityder och resurser för svenska entreprenadföretag

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Oskar Ringebrant; Elin Kask; [2017]
  Nyckelord :Attitudes; CEEQUAL; contractors; environmental certification systems; implementation; resources; sustainable development; Attityder; CEEQUAL; entreprenadföretag; hållbar utveckling; implementering; miljöcertifieringssystem; resurser;

  Sammanfattning : Syfte: CEEQUAL är det enda miljöcertifieringssystemet för anläggningsbranschen som används i Sverige. Trots att systemet inte är utsatt för någon som helst konkurrens är efterfrågan av det väldigt liten. LÄS MER

 5. 5. SOCIAL HÅLLBARHET I FYSISK PLANERING - Att förstå och tillämpa begreppet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Louise Billqvist; Pia Hjalmarsson; [2014-06-24]
  Nyckelord :Social; hållbarhet; fysisk; planering;

  Sammanfattning : Social hållbarhet. Vad är det och hur kan man i fysisk planering på kommunal nivå arbeta för att uppnå större social hållbarhet? Dessa frågor kommer att undersökas i denna uppsats med hjälp av en intervju och en dokumentstudie inriktad på Borås tätort. LÄS MER