Sökning: "intervju lärare frågorna"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden intervju lärare frågorna.

 1. 1. ”Jag älskar ju när man sitter i matsalen” - Arbetssätt och strategier för att utveckla den muntliga kommunikativa förmågan hos tysta elever i årskurs F-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Mikaela Hjerpe; [2022]
  Nyckelord :grundskola; interaktion; kommunikativa förmågan; tysta elever;

  Sammanfattning : I skolan finns tysta elever i nästan alla klassrum, men forskningen i ämnet är begränsad. Syftet med arbetet var att undersöka hur lärare arbetade för att utveckla tysta elevers muntliga kommunikativa förmåga i svenska i årskurserna F-6. LÄS MER

 2. 2. ”Jag älskar ju när man sitter i matsalen” - Arbetssätt och strategier för att utveckla den muntliga kommunikativa förmågan hos tysta elever i årskurs F-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Sara Jernberg; [2022]
  Nyckelord :: grundskola; interaktion; kommunikativa förmågan; tysta elever;

  Sammanfattning : I skolan finns tysta elever i nästan alla klassrum, men forskningen i ämnet är begränsad. Syftet med arbetet var att undersöka hur lärare arbetade för att utveckla tysta elevers muntliga kommunikativa förmåga i svenska i årskurserna F-6. LÄS MER

 3. 3. Att stödja nyanlända elever : Några lärares röster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Diana Nordahl; [2022]
  Nyckelord :flerspråkig; nyanländ; språklig sårbarhet; språk- och kunskapsutveckling; stöttning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nordahl, Diana (2022). Att stödja nyanlända elever: Några lärares röster. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Nära till hands : -om människans relation till mobiltelefonen (och andra maskiner)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Edit Thoor; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; social samvaro; cyborgteori; humanism;

  Sammanfattning : Under min ämneslärarutbildning har jag lärt mig att granska, kritisera och analysera innehåll i utbildning. Den här studien tar avstamp i mitt granskande av Skolverkets formuleringar kring hur lärare bör förhålla sig till begreppet digital kompetens. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning i matematikundervisningen : En intervjustudie om formativ bedömning i grundskolans matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Johan Evertsson; [2020]
  Nyckelord :Bedömning för lärande; betyg; formativ bedömning; matematik;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att undersöka vilka problem som kan uppstå i det formativa arbetet i matematikundervisningen i grundskolans senare år. En kvalitativ ansats har tagits med intervju som insamlingsmetod där åtta lärare intervjuats om deras formativa arbete. LÄS MER