Sökning: "intervju med modersmålslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden intervju med modersmålslärare.

 1. 1. Modersmålsundervisningen i arabiska Möjligheter, Utmaningar och glädjeämnen sett ur olika perspektiv på ett urval av grundskolor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jihad Khalil; [2019-03-28]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; hemspråk; flerspråkighet; sociokulturell;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med detta arbete är att med en intervjuundersökning få kunskap om hur arabiska modersmålslärare, elever och rektorn till modersmålsenheten i en västsvensk kommun upplever modersmålsundervisningen. Vilka fördelar, svårigheter, utmaningar och framgångsfaktorer uppstår i samband med detta uppdrag?Teori:Studien om modersmålsundervisning utgår från en sociokulturell teori. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om hur modersmålslärare upplever sitt arbete i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanja Vukosavljevic; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; modersmål; modersmålsundervisning; modersmålslärare; förskola;

  Sammanfattning : Inledning Modersmålslärare har i samband med bemötande av flerspråkiga barn på förskolan och skolan ett pedagogiskt uppdrag. För att kunna fullfölja sitt uppdrag finns det lagar och bestämmelser i form av läro- och kursplan som ska följas. I uppdraget ingår att besöka förskolor och skolor för att undervisa i modersmål. LÄS MER

 3. 3. Ett flerspråkigt matematikklassrum : Ett lärarperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ellen Demnert; Anneli Kopljar; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; flerspråkiga elever; matematik; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Detta arbete har sin utgångspunkt i tidigare forskning vad gäller matematik och flerspråkighet. Denna uppsats har tagit avstamp i vår tidigare forskningsöversikt Språkets betydelse i matematikundervisningen - En studie som berör flerspråkiga elever. LÄS MER

 4. 4. Främjande för andraspråksinlärning : Hur lärare anser att de bedriver undervisningen i klassrummet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Charmaine Kindgren; [2016]
  Nyckelord :Andraspråk; andraspråksinlärning; främjande i klassrummet; språkutveckling;

  Sammanfattning : I denna undersökning beskrivs hur lärare anser att de bedriver undervisning för att främja andraspråksinlärning i klassrummet. På grund av den invandring som idag sker är andraspråksinlärning ett aktuellt ämne i skolan. Hur ska man göra, vad ska man tänka på är tankar som rör sig i huvudet för många verksamma lärare. LÄS MER

 5. 5. Samverkan i hela kedjan : Hur organisatoriska förutsättningar påverkar lärare i att tillgängliggöra undervisningen för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Lindström; [2015]
  Nyckelord :nyanländ; kartläggning; studiehandledning; samverkan; organisation; förutsättningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka organisatoriska förutsättningar för lärare anslutna till årskurs 1 i en kommuns kommunala grundskolor, med fokus på hur dessa förutsättningar påverkade lärarna i att tillgängliggöra den ordinarie undervisningen för nyanlända elever. Studien omfattar områdena studiehandledning, kartläggning och gemensamma arbetssätt mellan olika lärarkategorier samt en mottagningsenhet som var involverad i skolintroduktionen. LÄS MER