Sökning: "intervju med religiös"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden intervju med religiös.

 1. 1. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER

 2. 2. Som att hälla vatten på en gås! : En kvalitativ studie om att vara religiös på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Linda Henriksson; [2015]
  Nyckelord :Sociala medier; praktiserande kristna; Religion online; web 2.0; religiösa kränkningar online;

  Sammanfattning : Denna studies huvudsakliga syfte har varit att undersöka och kartlägga hur unga vuxna frånkristna minoritetsförsamlingar i Västerbotten och Norrbotten upplever religiösa kränkningarpå sociala medier. Som bakgrund till denna studie ligger forskning kring sociala medier ochinternets nya status, web 2.0. LÄS MER

 3. 3. Vi är pingstvänner : En kvalitativ studie av tre unga kvinnor i en rumänsk pingstförsamling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Daniela Radut; [2014]
  Nyckelord :unga; kvinnor; migration; etnicitet; Rumänien; rumänsk; pingstförsamling och invandring;

  Sammanfattning : I det svenska samhället finns flera olika religiösa församlingar etablerade och i dagens globala kontext är frågor och forskning rörande migration och religion mer aktuella än någonsin. Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur tre unga kvinnor med invandrarbakgrund som tillhör en rumänsk pingstförsamling belägen i Skåne skapar och vidmakthåller mening kring sitt religiösa engagemang samt huruvida det finns några samband mellan etnicitet och religiös engagemang. LÄS MER

 4. 4. Kristnas attityder till sekularisering : En studie av attityder till sekularisering och modern andlighet hos kristna församlingsmedlemmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Filip Lönnqvist; [2012]
  Nyckelord :psykologi; religion; sekularisering; kristendom; attityd; andlighet; new age; frireligiösa samfund;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka kristna personers attityder gentemot sekularisering och modern andlighet. För att undersöka detta intervjuades medlemmar ur frikyrkliga svenska samfund; en intervju i fokusgrupp (med fyra deltagare) samt tre individuella intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Varför Gud? : En studie av ungdomars religiösa attribution i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Emma Göransson; Linn Jönsson; [2011]
  Nyckelord :Christianity; Youth; Religionpsychology; Religionssociology; Kristendomen; Ungdomar; Religionspsykologi; Religionssociologi;

  Sammanfattning : Titel: Varför Gud?  En studie av ungdomars religiösa attribution i Halmstad Författare: Emma Göransson och Linn Jönsson Handledare: Jürgen Offermanns Frågeställning: Vilka faktorer påverkar valet av religiös attribution hos en ungdom i Halmstad?Finns det några specifika faktorer som förekommer oftare än andra i valet av religiös attribution hos en ungdom I Halmstad? Syfte: Vårt syfte är att finna orsakerna till varför en ungdom i Halmstad blir religiös och vad som kan vara avgörande i ett sådant beslut. Detta gör vi med utgångspunkt i religionssociologiska och religionspsykologiska teorier. LÄS MER