Sökning: "intervju om anknytningsstil"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden intervju om anknytningsstil.

 1. 1. "Att jobba manualstyrt kräver en god kompetens” - En intervjustudie om Intervju om anknytningsstil i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ganna Topilina; Anna Lilja; [2019]
  Nyckelord :intervju om anknytningsstil; standardiserade bedömningsmetoder; organisationsteori; adult attachment interview; evidensbaserad praktik;

  Sammanfattning : Lilja, A. & Topilina, G. “Att jobba manualstyrt kräver en god kompetens”. En intervjustudie om Intervju om anknytningsstil i Sverige. LÄS MER

 2. 2. “Jag litar inte på människor för fem öre” - en kvalitativ studie om barndomsrelationers påverkan på framtida kärleksrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Beatrice Henriksson; Marielle Lakkala Hansen; [2016]
  Nyckelord :anknytning; romantiska relationer; kärleksstilar; intervju; Love Attitude Scale attachment; romantic relationships; lovestyles; interview; Love Attitude Scale; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur relationer till omsorgspersoner i barndomen har påverkat framtida kärleksrelationer hos en grupp vuxna. Studien ämnade både att lyfta fram hur gruppen själva menade att relationerna till omsorgspersonerna påverkat deras liv, och om relationsmönster från barndomen följt dem in i romantiska relationer i vuxenlivet. LÄS MER

 3. 3. Ätstörningsspecifik reflektiv funktion : samband med affektmedvetenhet, självskattad anknytningsstil och ätstörningssymtom

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Annika Wallin; Karin Samuelsson; [2013]
  Nyckelord :SRF-ED; ACI-S O; ätstörning; anknytning; affektmedvetenhet; symtomspecifik reflektiv funktion;

  Sammanfattning : Syftet var att utvärdera en ny intervju, SRF-ED, Symptomspecific Reflective Functioning - Eating Disorders. Intervjun blev validerad i förhållande till ätstörningssymtom, anknytningsstil och affektmedvetenhet. Sammanlagt deltog 22 personer, 21 kvinnor och en man. LÄS MER