Sökning: "intervju skövde"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden intervju skövde.

 1. 1. Teknologiträdgård : Hur påverkar Teknologiträdets struktur spelupplevelsen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Edvin Skogsholm Sanne; [2022]
  Nyckelord :Strategispel; teknologiträd; slump; 4X; city builder;

  Sammanfattning : Teknologiträd är en mekanik och gränssnitt som används främst inom strategispel. Den visar den teknologiska utvecklingen i spelvärlden och låter spelaren göra strategiska val om i vilken ordning de vill utveckla olika teknologier. Denna studie handlar om olika strukturer på teknologiträd och hur de påverkar spelupplevelsen. LÄS MER

 2. 2. Karakterisering av fordon : Genom skillnader i ett fordons färg och form, hur påverkas tolkningar kring egenskaper och personligheter i relation till dess utseende?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Hoof; [2022]
  Nyckelord :Fordon; karaktärsdesign; antropomorfism; 3d grafik;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att personer tolkar in personligheter och ansiktsuttryck i fordons utseenden. Det finns flera delar som bidrar till detta, framför allt färg och form inom fordonsdesign. Färger och former kan framkalla olika känslor, som hur röd tolkas som varm och passion eller hur en fyrkant tolkas som stabil och stark. LÄS MER

 3. 3. Rytm och agens i datorspel : En studie om spelares upplevelse av hot och angelägenhet i ett platforming-spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Vincent Jernkrook; [2022]
  Nyckelord :Agens; platforming-spel; musik; rytm; hot;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur musikalisk rytm påverkar en spelares agens i ett 2D-stridsspel. Tidigare forskning menar att rytm är starkt knutet till biologiska och psykologiska synkroniseringsprocesser och att musik kan agera som en agent för en kompositörs intentioner. LÄS MER

 4. 4. Hur chefer i en statlig myndighet arbetat under distansarbete i en digital miljö : en oförutsedd påtvingad förändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Philip Ahnstrand; Kevin Järnström; [2022]
  Nyckelord :Digital environment; communication; telework; Digital miljö; kommunikation; distansarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen drabbades 2020 av en pandemi vilket medförde många restriktioner i Sverige som ledde till att flera företag tvingades flytta sin affärsverksamhet från den fysiska arbetsplatsen till en digital. I distansarbetet försvåras möjligheten till kommunikation och det har framkommit att det finns ett stort behov av en fungerande kommunikation mellan chefer och anställda i den digitala miljön. LÄS MER

 5. 5. Oförfinade animationer i motion capture : Den medvetna framkallningen av uncanny valley

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Eva Åhlfeldt Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Uncanny valley; skräck; motion capture; animationer;

  Sammanfattning : Uncanny valley är ett ämne som inte ofta diskuteras i förhållande till helkroppsanimationer. Detta gör det intressant ur en animatörs synvinkel, att se hur kroppens rörelser följer ellergår emot tidigare kunskaperna inom ämnet. LÄS MER