Sökning: "intervju sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden intervju sociala medier.

 1. 1. RÄTTEN ATT FÅ TA PLATS - En kvalitativ intervjustudie om svenska kroppsaktivisters syn på kroppsaktivism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Irena Music; [2020-09-18]
  Nyckelord :Kroppsaktivism; fettaktivism; digital aktivism; sociala medier; Instagram; intervju;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur de som är aktiva inom kroppsaktivismen självauppfattar rörelsen, vad de har för erfarenheter av den, samt hur de använder medier föratt bedriva den.Teori: Participatory culture, digital aktivism, digital feminism, counterpublicsMetod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Intervjuer med fem personer aktiva inom kroppsaktivismenResultat: Resultatet visade att det saknas samstämmighet kring vad begreppen kroppsaktivismrespektive fettaktivism innebär och hur de bör användas. LÄS MER

 2. 2. Sharing is caring - En kvalitativ intervjustudie om hur unga mammor ser på mediefenomenet sharenting

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fannie Larsson; Sara Renman; [2020-01-31]
  Nyckelord :Sharenting; sociala medier; digital natives; mammor; moral; mediemoral; intervju;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar att undersöka unga mammors syn på fenomenet sharenting. Vilka moraliska dilemman finns det och hur resonerar de kring dess bilddelning på sociala medier?Teori: Studiens teoretiska ramverk innefattar sharenting, moral, mediemoral, medieanvändning och självrepresentation.Metod: Kvalitativ forskningsintervju. LÄS MER

 3. 3. Vad tilltalar ungdomar mellan 18 och 25 år i en kampanj?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hanna Hörnbäck; Sofie Olsson; [2020]
  Nyckelord :Designprocess; kampanj; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från två faser av en designprocess för att ta reda på målgruppens behov och skapa nya idéer. För att förstå målgruppen har studien undersökt fyra olika metoder enkät, intervju, fokusgrupp och brainstorming. Dessa metoder är valda för att kunna uppfylla de två valda faserna i en designprocess. LÄS MER

 4. 4. Museers kommunikation, publicering och delaktighet: - En fallstudie av Kulturen i Lunds kommunikationsstrategi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Adrian Cupric; Lovisa Smedman; [2020]
  Nyckelord :Kultur; museum; kommunikation; transmedialt berättande; publicering; digitalisering; delaktighet; medieteknologi; sociala medier; nya medier; kulturella segment; engagemang; narrativ;

  Sammanfattning : Utvecklingen av digital kommunikation och nya medier har anfört till ett framgångsrikt sätt att kommunicera. Museer har tidigare jobbat med kommunikation riktad från avsändare till mottagare där narrativet mottagaren tagit del av har skett på plats i museet i form av fysiska utställningar. LÄS MER

 5. 5. Storytelling hos hjälporganisationer : en växande bransch

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jennifer Jonasson; Carolina Levinsson; [2020]
  Nyckelord :storytelling; stories; second hand; charity; brand meaning; storytelling; berättelser; second hand; välgörenhet; varumärkesbetydelse;

  Sammanfattning : Det finns i dagens samhälle en uppåtgående trend när det kommer till att ta socialt ansvar – hos såväl privatpersoner som organisationer. Att agera hållbart är sålunda ett omtalat ämne som debatteras nu mer än någonsin tidigare. Ett sätt att agera hållbart är att konsumera second hand. LÄS MER