Sökning: "intervju som vetenskaplig metod"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden intervju som vetenskaplig metod.

 1. 1. Klimatvårdens inverkan på stämningsläget hos strokepatienter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mona Juhlin; Sara Holmelin; [2019]
  Nyckelord :brain plasticity; climate therapy; poststroke depression; PSD; rehabilitation in a warm climate; stroke; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Poststroke depression (PSD) is a common complication after stroke. The effects of climate therapy on rehabilitation of stroke patients constitute a scientific knowledge gap. Purpose: To investigate the impact of climate therapy on the mood of stroke patients. LÄS MER

 2. 2. Play for Eco : En kvalitativ intervjuestudie om spelarens upplevelse av ett klimatspel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alexander Melbi; [2019]
  Nyckelord :klimat; miljö; miljöspel; klimatspel; gamification; spel; spelare; psykologi; intervju; Play for Eco; All for Eco; motivation; intervjustudie; motivationsfaktorer; teknik; klimatavtryck; koldioxidavtryck;

  Sammanfattning : Medeltemperaturen på jorden har ökat markant under de senaste 70 åren. Orsaken bakom detta är 97% forskare överens om, det är människan som orsakat det. Trots denna överväldigande vetenskapliga konsensus finns det människor som inte tror på global uppvärmning men även väldigt många människor som inte agerar på denna information. LÄS MER

 3. 3. Automatisering i byggproduktion : -Från teori till praktik

  M1-uppsats,

  Författare :Joel Samuelsson Pripp; Johan Bendz; [2018]
  Nyckelord :Automation; Construction; Sustainable Development; Efficiency; Time saving; Occupational injuries; Attitudes; Automation; Automatisering; Byggproduktion; Hållbar utveckling; Effektivitet; Tidsbesparing; Arbetsskador; Attityder;

  Sammanfattning : Purpose – The aim is to highlight the possibilities for implementing automation in construction and the consequences of this changed work method. A demarcation was carried out against the frame supplement process in construction production. To enable the purpose of the study to be answered, three problem questions have been formulated:  1. LÄS MER

 4. 4. Ändrat gångavstånd till en utrymningsväg – En analys av vilka faktorer som bör tas i beaktande vid dimensionering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jack Rohrstock; [2015]
  Nyckelord :travel distance; escape route; ability to orient; risk; society for risk; @Risk; FN-curve; possibility for fire; blocked by fire; critical conditions; evacuation time; detection time; pre-action time; pre-movement time; gångavstånd; utrymningsväg; orienterbarhet; samhällsrisk; FN-kurva; sannolikhet för brand; blockerad av brand; räddningstjänstens insatsmöjligheter; kritiska förhållanden; utrymningstid; varseblivningstid; förberedelsetid; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The allowed travel distance has probably not been determined scientifically. Yet it indirectly takes a number of factors into account and should therefore not only be seen as a distance that takes a certain time to walk, but also as a certain level of safety. LÄS MER

 5. 5. Makt och hierarkier uttryckta genom språket i barns egna lek

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Examensarbetets syfte är att tolka, analysera och beskriva förskollärares uppfattningar om hur barn använderspråket för att uttrycka makt och hierarkier under deras egen lek. I studien har den fenomenografiska ansatsentillämpats för att förstå, analysera och kategorisera förskollärares verbala utsagor. LÄS MER