Sökning: "intervjuareffekter"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet intervjuareffekter.

 1. 1. Rekryterares upplevda utmaningar : En kvalitativ studie om rekryteringsprocessen och eventuella felrekryteringar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jonathan Olausson; Nellie Elmér; [2023]
  Nyckelord :Recruitment; wrong fit recruitment; interviewer effects; organizational culture; Rekrytering; felrekrytering; intervjuareffekter; organisationskultur;

  Sammanfattning : Den kvalitativa studien syftar till att undersöka subjektiva upplevelser om rekryteringsprocessen och eventuella felrekryteringar. Med dagens teknik, den nya generationen påväg in till arbetsmarknaden och den nyligen passerade pandemin är det nu mer än någonsin viktigt att hitta rätt person till rätt plats och position. LÄS MER

 2. 2. Kan du lita på din magkänsla? : En kvalitativ studie om subjektivitet i kompetensbaserad rekrytering

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Maja Pettersson; Evelina Ogheden; [2022]
  Nyckelord :rekrytering; kompetensbaserad; kompetensbaserad rekrytering; subjektivitet; intervjuareffekter; psykologi; arbete; arbetsliv; personal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett brev utan mening? : En kvalitativ studie om det personliga brevet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Louise Lennartzon; Katarina Porth; [2022]
  Nyckelord :Rekrytering; magkänsla; intuition; arbetsliv; subjektivitet; objektivitet; intervjuareffekter; personligt brev;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att få en förståelse för vilken funktion det personliga brevet fyller i rekryteringsprocessen samt om det går att göra en rättvis bedömning utifrån det. Ämnet är relevant att undersöka eftersom personliga brevets funktion börjat ifrågasättas av personer inom HR och rekrytering då det inte menas uppfylla något syfte, utan ger snarare upphov till subjektiva och därmed orättvisa bedömningar. LÄS MER

 4. 4. Att handla oetiskt är som att skjuta sig själv i foten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Alderin; Linn Lindquist; Johanna Paulsson; [2004]
  Nyckelord :etikprogram; etiska koder; företagsetik; implementering; individetik.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Senaste årens skandaler har lett fram till en ökad fokusering på etik i näringslivet. Försök till självreglering genom införandet av olika företagsetiska regler och program blir allt vanligare. För att självregleringen inte bara ska bli en putsning av fasaden måste etiken efterlevas. LÄS MER