Sökning: "intervjuer barn fall förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden intervjuer barn fall förskolan.

 1. 1. Undervisning i förskolan. En intervjustudie av pedagogernas uppfattningar i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Rubar Saaed; Rada Nassif; [2024-02-27]
  Nyckelord :undervisning; barnsyn; kunskapssyn.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka pedagogernas olika uppfattningar kring undervisningsbegreppet utifrån den reviderade läroplanen som trädde i kraft 1 juli 2019. Samt vilka strategier använder pedagogerna för att undervisa barn i förskolan. Vidare ville vi studera pedagogernas barnsyn och kunskapssyn. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan hem och förskola : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om samverkan med hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jennifer Saliba; Merve Celebioglu; [2024]
  Nyckelord :Samverkan; samarbete; hem; förskola; vårdnadshavare; förskollärare; relationer; kommunikation; samtal dialog; verktyg; inflytande; delaktighet; engagemang.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares berättelser om hur de samarbetar med vårdnadshavarna samt hur detta samarbete påverkar förskolans verksamhet och barnets utveckling. I studien undersöker vi vilka metoder förskollärarna använder sig utav för att skapa goda samarbeten med vårdnadshavarna. LÄS MER

 3. 3. ”Där är liksom inget facit, det är helt beroende på individerna i barngrupperna” : Specialpedagogers uppfattningar kring tillgängliga lärmiljöer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Marie Persson; Petra Johnsson; [2024]
  Nyckelord :Barnens funktionsförmåga; Förskola; Lärmiljö; Specialpedagogens uppfattningar; Tillgänglighet.  ;

  Sammanfattning : Johnsson, Petra och Persson, Marie (2024).”Där är liksom inget facit, det är helt beroende på individerna i barngrupperna.” Specialpedagogers uppfattningar kring tillgängliga lärmiljöer i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Dockrells observatiosprotokoll : - ett verktyg i förskolans praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Dimitrios Nikolaou; [2023]
  Nyckelord :Dockrells observationsprotokoll; kollegiala lärandet; språkutveckling; språkligt arbete.;

  Sammanfattning : Abstract Nikolaou, Dimitrios (2022). Dockrells observationsprotokoll ett verktyg i förskolans praktik.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande ochsamhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. ”Pedagogen tyckte nog inte det att var någon idé med några långdragna filosofiska samtal” : En studie om pedagogers upplevelser om vuxnas kränkningar mot barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Erik Asplund; [2023]
  Nyckelord :Kränkningar; psykisk hälsa; vuxna som kränker barn;

  Sammanfattning : In the interaction between educators and children in preschool, harassments occur that have a negative impact on children's psychological well-being. This thesis is a phenomenological interview study with the aim of exploring educators' perceptions of harassments in preschool. LÄS MER