Sökning: "intervjuer om hållbarhet"

Visar resultat 21 - 25 av 839 uppsatser innehållade orden intervjuer om hållbarhet.

 1. 21. Första, andra, tredje. Såld! : En kvalitativ studie om hur e-service quality påverkar konsumenternas köpbeteenden inom nätauktioner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ludwig Estedahl; Axel Gasslander; [2020]
  Nyckelord :e-service quality; buying process; word of mouth; electronic word of mouth; e-service quality; köpprocess; word of mouth; electronic word of mouth;

  Sammanfattning : Fenomenet med auktioner är inget nytt begrepp, utan man har i flera decennier använt sig av liknande tjänster och nätauktioner har haft en positiv utveckling i takt meddigitaliseringen. I en tid där fokus ligger på hållbarhet blir nätauktioner allt viktigare genom deras arbete med cirkulär ekonomi. LÄS MER

 2. 22. Hur skiljer sig implementeringen av CSR mellan ett statligt kontroversiellt bolag och ett statligt konventionellt bolag for att stärka legitimitet och kundrelationer? : En kvalitativ studie om hållbarhet i statens kontroversiella och konventionella aktörer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Simon He Voong; Oscar Hovhammar; [2020]
  Nyckelord :CSR; legitimitet; kundrelationer; hållbarhet; marknadsföring;

  Sammanfattning : Titel: Hur skiljer sig implementeringen av CSR mellan ett statligt kontroversiellt bolag och ett statligt konventionellt bolag för att skapa legitimitet och stärka kundrelationer? Syfte: Utveckla en större förståelse för hur implementeringen av CSR skiljer sig mellan ett statligt kontroversiellt bolag och ett statligt konventionellt bolag, för att skapa legitimitet och stärka kundrelationer. Teori: De huvudsakliga teorier som har använts är CSR, legitimitet och kundrelationsteorier. LÄS MER

 3. 23. Det hållbara samhället : En studie om hur hållbarhetsfrågan kommuniceras via mega-event

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jasmine Gutenberg; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; mega-event; social marknadsföring; greenwashing; Olympiska spelen OS ;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur mega-evenemang som OS kommunicerar och arbetar med hållbarhetsfrågor. De Olympiska spelen medför en enorm mediaplattform och möjlighet att förmedla, och marknadsföra budskap med anknytning till hållbarhet. LÄS MER

 4. 24. Innersläntens funktion och egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Endrit Redjepi; Almir Vreva; [2020]
  Nyckelord :Innerslänt; Sidoområde; Avvattning; Uformning; Trafiksäkerhet; Miljö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid utformning av vägar idag är det inte enbart vägytan och vägkroppen som beaktas utan hela vägmiljön inklusive vägens sidoområde. Detta ställer helt nya krav på utformning av slänter och diken. Den främsta utmaningen är hanteringen av vattnet och här är innerslänten ett vitalt instrument för utmaningen. LÄS MER

 5. 25. Nyckelfaktorer för Grön Innovation inom Bygg- och Anläggningssektorn

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Bogdan Kourinnoi; [2020]
  Nyckelord :Multicem; dry deep mixing; climate change mitigation; green innovation; sustainability; construction; Multicem; jordförstärkning; klimateffektivisering; grön innovation; hållbarhet; bygg- och anläggningssektorn;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningssektorn är ansvarig för en betydande del av Sveriges totala koldioxidutsläpp och står inför stora utmaningar när den nu skall försöka minska dess klimatpåverkan. Bygg- och anläggningssektorn behöver under det kommande decenniet hitta lösningar och arbetssätt som halverar sektorns totala koldioxidutsläpp. LÄS MER