Sökning: "intervjuer om hållbarhet"

Visar resultat 6 - 10 av 841 uppsatser innehållade orden intervjuer om hållbarhet.

 1. 6. Tryggheten i Rinkeby-Kista : Boendes upplevelser och kommunens trygghetsarbete i området

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Melike Peksen; [2021]
  Nyckelord :Trygghet; utemiljö; social hållbarhet; förort; offentligt rum; säkerhet; Rinkeby- Kista; stigmatisering;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur lokalbefolkningen samt tjänstemännen upplever tryggheten i området Rinkeby-Kista. Tanken är att studera trygghetsaspekten och jämföra om det finns skillnader mellan hur de boende upplever tryggheten i området och tjänstemännens upplevelser. LÄS MER

 2. 7. Läkemedels bortprioriterade biverkningar : kommunikationsåtgärder för en mer hållbar läkemedelskonsumtion

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Jeppe Melbye Frederiksen; Frida Sjöström; [2021]
  Nyckelord :konsumtion; hållbarhet; miljö; kommunikation; läkemedel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Miljö är ett aktuellt ämne som belyser och påverkar flera branscher idag, där konsumenternas efterfrågan på miljömärkta varor styr och påverkar utbudet. Det är ett väl uppmärksammat och återkommande tema på medieagendan och många anser sig idag vara miljömedvetna samt väl insatta i hållbarhet och miljöanpassad konsumtion. LÄS MER

 3. 8. Den sociala hållbarhetens komplexitet och boendes upplevelser av stadsutveckling : En fallstudie i Gottsunda/Valsätra

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Yakob Tilahun Cederlund; [2021]
  Nyckelord :Social hållbarhet; stadsutveckling; boende; Gottsunda; Uppsala kommun;

  Sammanfattning : Social hållbarhet är ett aktuellt ämne i dagens stadsutvecklingsdebatter och mänskliga värderingar, handlingar samt känslor spelar en central roll för vad som anses socialt hållbart. Det finns en mängd strategier för att främja en socialt hållbar stadsutveckling och denna studie syftar till att undersöka hur Uppsala kommun förhåller sig till begreppet när de planerar Gottsundaområdets framtid. LÄS MER

 4. 9. Baljväxter i skolmåltider?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Erika Dahlberg; Elizabeth Getachew; Aling Persson; [2020-11-09]
  Nyckelord :Acceptans; baljväxter; hälsa; hållbarhet; sensorik;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Mia PrimExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 68 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2020.... LÄS MER

 5. 10. Integration av hållbarhet En fallstudie om hur teknikkonsultföretag integrerar hållbarhet ur ett externt och internt perspektiv och vilket mervärde det kan medföra

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Jonsson; Emmy Härder; [2020-09-03]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbar utveckling; hållbarhetsredovisning; integration; mervärde;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samhället sker en hållbar utveckling och för att företag ska nå upp till en snabbare och större omställning måste det finnas en inre och yttre effektivitet samt en utvecklad styreffekt, vad gäller frågor som är ekonomiska, sociala och miljömässiga. Hållbar utveckling har även visat sig vara något som kan bidra till ett mervärde. LÄS MER