Sökning: "intervjufrågor specialpedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden intervjufrågor specialpedagog.

 1. 1. Förskoleklassens kartläggningsmaterial, en möjlighet för alla elever?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Cecilie Bruun Bäckström; [2022]
  Nyckelord :Bedömning; förskoleklass; förskollärare; kartläggning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv, synliggöra och förstå förskollärares perspektiv på den obligatoriska kartläggningen i förskoleklass. Studiens utgångspunkt har varit att synliggöra förskollärarnas tankar och erfarenheter om den obligatoriska kartläggningen i förskoleklass. LÄS MER

 2. 2. Föreställningar om specialpedagog som profession - En kvalitativ intervjustudie av två kommunala styrkedjor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sarah Sandberg; Therese Sällberg; [2020-03-09]
  Nyckelord :specialpedagogik; specialpedagog; kommunal styrkedja; professionsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och få kunskap kring vilka föreställningar om specialpedagog som profession som förekommer i två kommunala styrkedjor. Vår studie baserades på en styrkedja med positionerna; politiker i utbildningsnämnden, förvaltningschef, områdeschef och rektor. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogik för alla : En studie om inkludering av barn i behov av särskilt stöd.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christopher Jönsson; Alexandra Wiktorsson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; specialpedagogik; inkludering; barn i behov av särskilt stöd; specialpedagogiskt material; inomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger beskriver arbetet för att uppnå en inkluderande miljö i förskoleverksamheten där det finns barn i behov av särskilt stöd. Inledning Studien fokuserar på hur barn i behov av särskilt stöd inkluderas i de verksamheter där förskollärare och specialpedagoger intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Förskolans fysiska inomhusmiljö : Förskollärares uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön  med avseende på möbler och material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jannica Nilsson; Malin Melkersson; [2016]
  Nyckelord :Fysisk miljö; möbler; material; inomhusmiljö; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur förskollärare uppfattar den fysiska inomhusmiljön i form av möbler och material, samt hur de uppfattar barnens möjlighet till inflytande i utformningen av miljön. En kvalitativ forskningsmetod har använts i form av intervjufrågor som utformats för att besvara vår studies frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet i den auditiva miljön Elever och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Andersson; Susanne Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :auditiv miljö; barn i behov av stöd; delaktighet; inlärning; ljudutjämningssystem; specialpedagogik;

  Sammanfattning : SammanfattningSandra Andersson och Susanne Mårtensson (2015). Delaktighet i den auditiva miljön. Elevers och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem. (Participation in the auditory environment. LÄS MER