Sökning: "intervjuguide sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden intervjuguide sociologi.

 1. 1. En kvalitativ studie om den upplevda motivationen bland tjejer till att utöva idrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Emelie Borgstedt; [2021]
  Nyckelord :Self-determination theory; girls; sports; motivation; Självbestämmandeteori; tjejer; idrott; motivation;

  Sammanfattning : Sverige ligger i framkant när det gäller medlemsantalet i idrotts-och motionsföreningar samt jämställdhetsarbetet i förhållande till andra europeiska länder. Svenska tjejer i åldern 16–18 år ägnar sig åt fysisk aktivitet i mindre omfattning till skillnad från killarna. LÄS MER

 2. 2. ”Det finns alltid lösningar i livet, även i mobbningssituationer” : En kvalitativ studie om hur HR förebygger, hanterar och upplever arbetsplatsmobbning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Emelie Dahlqvist; [2021]
  Nyckelord :workplace bullying; hr bullying; well-being; arbetsplatsmobbning; hr mobbning; välbefinnande;

  Sammanfattning : Mobbning förekommer överallt på arbetsplatser runt om i världen. Det är ett ökande globalt problem som behöver belysas. Arbetsplatsmobbning kan leda till både psykiska och fysiska besvär som depression och hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns inte mycket forskning kring HR: s roll i mobbningsärenden. LÄS MER

 3. 3. Leva med IBS : kvalitativ studie om upplevd livskvalité hos personer med IBS

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Matilda Berglund Gustafsson; Cia Hammarberg; [2020]
  Nyckelord :Irritable bowel syndrome; quality of life; health psychology; biopsychosocial model; qualitative method; Irritable bowel syndrome; livskvalité; hälsopsykologi; biopsykosociala modellen; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Irritable Bowel Syndrome innebär en störning i tarmen och kännetecknas av olika symtom (uppblåsthet, buksmärtor, diarréer och förstoppning) som påverkar livet hos de drabbade. Eftersom det inte finns behandling och botemedel är det många som lär sig att acceptera och leva med sitt tillstånd. LÄS MER

 4. 4. Äventyrsguiders upplevelse av flow vid utomhusaktiviteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Jennifer Engelbrektsson; Jennifer Lundvall; [2020]
  Nyckelord :Flow; outdoor activity; adventure guide; Flow; utomhusaktivitet; äventyrsguide;

  Sammanfattning : Detta är en studie vars syfte var att undersöka hur äventyrsguider upplever en känsla av flow när de utför olika typer av utomhusaktiviteter. Studien har riktat in sig på flowteorin, då det är en känsla som många troligtvis kan relatera till. LÄS MER

 5. 5. Lika barn leker bäst : En intervjustudie om vårdnadshavares val av fristående och kommunal förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annie Ljungqvist; Nina Jonsson; [2019]
  Nyckelord :vårdnadshavare fristående förskola kommunal förskola likvärdighet kvalitativa intervjuer sociologi;

  Sammanfattning : Educare är ett begrepp som används inom förskolan och är en kombination av lärande och omsorg. Förskolan strävar i Sverige efter att ge varje barn en likvärdig uppväxt som består av omsorg, lärande och socialisation oberoende av vårdnadshavarnas socioekonomiska bakgrund. LÄS MER