Sökning: "intervjustudie med beskrivande design"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden intervjustudie med beskrivande design.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV OMVÅRDNAD RIKTAD MOT ATT FÖREBYGGA VÅRDRELATERAD PNEUMONI HOS PATIENTER MED AKUT STROKE - EN INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Miia Eriksson; Madeleine Rosén; [2019]
  Nyckelord :Förebyggande omvårdnad; Riskbedömning; Strokeenhet; Säker vård; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterad pneumoni är en av de vanligaste och allvarligaste komplikationerna i samband med akut stroke. Forskningen visar att med rätt omvårdnadsåtgärder kan vårdrelaterad pneumoni i hög utsträckning förebyggas. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårds- och anestesisjuksköterskors upplevelser av sin arbetsmiljö vid ett sjukhus som saknar akutkirurgi - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Linda Blad; Daniel Forslin; [2019]
  Nyckelord :Intensive Care Nurse; Nurse anesthetist; Work Environment; Anestesisjuksköterska; Arbetsmiljö; Intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Sjukhusvården förändras och kraven på specialistsjuksköterskor ändras. Transporter med patienter från små sjukhus blir fler och sträckorna längre. Upplevelsen av sin arbetsmiljö har visat sig viktig, inte minst vad gäller upplevelsen av patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av att använda Integrated Palliative care Outcome Scale : En intervjustudie från specialicerad palliativ hemsjukvård

  Master-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Högberg; [2018]
  Nyckelord :Palliative care; Patient reported outcome measures; Person-centered care; Palliativ vård; Patientrapporterade utfallsmått; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Integrated Palliative care Outcome Scale (IPOS) syftar till att ge en multidimensionell bild av patienters situation. IPOS används som ett sätt att bedöma patienters upplevelse av sina symtom, sin funktionsförmåga och sitt välbefinnande i relation till svår sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Att vara ny sjuksköterska på akutmottagningen : En intervjustudie.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Gannsjö; Michael Tranell; [2018]
  Nyckelord :Emergency department; less experienced nurse; patient safety; competence; introduction to work; support.; Akutmottagning; mindre erfaren sjuksköterska; patientsäkerhet; kompetens; introduktion till arbetet; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Belastningen på Sveriges akutmottagningar har ökat och antalet sjuksköterskor har minskat. Personalomsättningen är större och fler sjuksköterskor med mindre erfarenhet av yrket anställs. På akutmottagningen möter sjuksköterskan ett brett patientklientel som drabbats av många olika sjukdomar och skador som kan vara livshotande. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter som utfört suecid försök : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Michaela Bülow; Azra Gvozden; [2018]
  Nyckelord :Intensive care nurse; suicide; suicide attempt; nursing; intensive care unit; Intensivvårdssjuksköterska; suicid; suicidförsök; omvårdnad; intensivvårdsavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självmord är ett globalt hälsoproblem. Enligt WHO tar årligen 800 000 människor i världen sitt liv och suicidförsöken är långt flera. Syfte: Att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att, på intensivvårdsavdelningen, vårda patienter som har utfört ett suicidförsök. LÄS MER