Sökning: "intervjustudie natur"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden intervjustudie natur.

 1. 1. Till nytta eller börda? : Medborgarinflytandets betydelse vid samråd till detaljplan

  Kandidat-uppsats, KTH/Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi

  Författare :Alva Jonasson; Jolin Graveley; [2023]
  Nyckelord :Detailed development plan; Consultation; Civic influence; Opinions; Detaljplan; Samråd; Medborgarinflytande; Synpunkter;

  Sammanfattning : När en detaljplan upprättas måste kommunen enligt lag hålla samråd som en del av processen. Kommunen har en skyldighet att samråda med lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen och andra berörda kommuner. LÄS MER

 2. 2. Grönare gata på 25 kvadrat : en studie av utmaningar och möjligheter med biodiversitetsfrämjande parklets i urban miljö

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Freng Blümke; [2023]
  Nyckelord :parklet design; biodiversitet; pollinatörer; innovation; taktisk urbanism; växtdesign; ekologisk hållbarhet; SPUGS; urban ekologi; ekosystemtjänster; framtidsvisioner; ruderatmarker; naturen som förebild; torktåliga arter; sociala värden;

  Sammanfattning : Idag lever nästan 90% av Sveriges befolkning sina liv i urbana miljöer. Eftersom expansionen i många städer blivit begränsad riktas i stället blickarna mot den täta staden som lösning på problemet. Men med förtätning följer också många utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Hur främjas skapandet av sociala nyttor i campus utemiljöer?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Krook; Elvira Ramel; [2023]
  Nyckelord :Utemiljöer; campus; sociala nyttor; grönområde; finansieringsmodeller; arbetsprocess; stadsutveckling; campusutveckling; Business and Economics;

  Sammanfattning : Behovet av att skapa hållbara och flexibla byggnader har vuxit under de senaste åren, inte minst för att möta högt uppsatta klimatmål. Utrymmena mellan byggnaderna, med andra ord utemiljöer, har regelbundet prioriterats sekundärt och anpassats i stor utsträckning efter det bebyggda behovet. LÄS MER

 4. 4. Har jag tänkt på allt? : Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av att förbereda intuberad patient inför interhospital transport

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Christel Nässén; Lottie Stark; [2023]
  Nyckelord :Critical care nurse; intubated patient; intensive care; interhospital transport; experience; preparation; Intensivvårdssjuksköterska; intuberad patient; intensivvård; interhospital transport; erfarenhet; förberedelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Interhospital transport [IHT] ökar inom intensivvården i Sverige. Framför allt på grund av att patienterna har ett komplext sjukdomstillstånd som kräver högspecialiserad vård men även på grund av resurs- och vårdplatsbrist. LÄS MER

 5. 5. Naturvetenskap, hur svårt kan det va? : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares arbete med naturvetenskap i förskolan och förskoleklass.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabelle Johannesson; Aida Nalukenge; [2023]
  Nyckelord :Naturvetenskap; förskollärare; fenomenologi; förskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med naturvetenskap i förskolan samt förskoleklass. Forskningsfrågorna som studien utgår ifrån är; Vad är naturvetenskap enligt förskolläraren? Hur arbetar förskolläraren med naturvetenskap i förskolan/förskoleklass? Vilken utbildning inom naturvetenskap har förskolläraren samt har förskolläraren tagit eget initiativ till att vidareutbilda sig inom ämnet? Studien är kvalitativ med sex semistrukturerade intervjuer, uppdelade på tre i förskolan samt tre i förskoleklass och med dessa ämnar den besvara samtliga forskningsfrågor. LÄS MER