Sökning: "intervjustudie"

Visar resultat 1 - 5 av 12782 uppsatser innehållade ordet intervjustudie.

 1. 1. Dålig PR är bra PR. En kvalitativ intervjustudie om trovärdighet och förtroende för Public Relations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Michaela Matsson Amneteg; [2023-11-17]
  Nyckelord :Public Relations; PR; trovärdighet; förtroende;

  Sammanfattning : Executive summary PR, short for public relations, has become a word associated with manipulation, propaganda and often characterized by low trust and low credibility according to research. Associating PR with lies or tricks is perceived to be a pattern, simultaneously PR practitioners are portrayed in popular culture as glamorous and social individuals. LÄS MER

 2. 2. Social utveckling för elever med autism. Lärares tolkningar och arbete utifrån det sociala uppdraget i Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jens Jörnborn; [2023-11-09]
  Nyckelord :värdegrund; värden; normer; social utveckling; autism; lärare; EPP-metoden; fenomenologi; kunskapssociologi;

  Sammanfattning : Syfte: Elever ska utvecklas både kunskapsmässigt och socialt i skolan. Elevers sociala utveckling beskrivs främst i de två första kapitlen i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [LGR22]. En del av formuleringarna som går att finna där kan upplevas utgöra en svårighet inom autism. LÄS MER

 3. 3. Stora barngruppsstorlekar i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Ivares; Emilia Antonsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Barngruppsstorlek; pedagog; fritidshem; interaktion; anpassningar; ramfaktorteori; inre ramar; yttre ramar;

  Sammanfattning : Fritidshemmets uppdrag har genom tiderna förändrats och barngrupperna blir allt större och större. Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i fritidshem arbetar utifrån den stora barngruppsstorleken. LÄS MER

 4. 4. Lärande och lek i utomhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Otto Lindblad; Måns Olström; Ivana Trujic; [2023-10-26]
  Nyckelord :Utomhusmiljön; lärares förhållningssätt; mediering; appropriering; lärande och lek;

  Sammanfattning : This bachelor thesis was conducted by Otto Lindblad, Måns Olström and Ivana Trujic. It´s an empirical qualitative study that is meant to give the reader a deeper understanding of how teachers practice leisure home in Swedish schools while they use the outdoor environment. LÄS MER

 5. 5. Elevers inflytande och delaktighet i rastverksamhet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ali Dallachi; Samira Shamon Melin; [2023-10-26]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; rastverksamhet; barndomssociologin;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka elevers inflytande och delaktighet i fritidshemmets rastverksamhet. Studien tar sin utgångspunkt i fritidslärares perspektiv i fritidshemmet. LÄS MER