Sökning: "intervjuteknik strukturerad"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden intervjuteknik strukturerad.

 1. 1. En undersökning om hur flyktingkvinnor och kvinnor med familjeanknytning upplever sina aktiviteter i det nya landet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Carolina De Maio; Caroline Åberg Palmai; [2009]
  Nyckelord :Aktiviteter; flykting; familjeanknytning; kvinnor; aktivitetsberövande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att emigrera till Sverige som flykting eller med familjeanknytning kan innebära en anpassning till en annorlunda kultur. Annorlunda normer, lagar och regler kan vara en faktor för att bli berövad utrymme för att utföra de aktiviteter som varit meningsfulla i ursprungslandet. LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling - från idé till genomförande : skillnader i arbetsprocess mellan små och stora resebyråer

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Avdelningen för Företagsekonomi; Högskolan på Gotland/Avdelningen för Företagsekonomi

  Författare :Bonnie Evelina Stoltz; Pamela Becerra; [2009]
  Nyckelord :Resebyråer; turism; produktutveckling; arbetsprocess; idégenerering; resor; resande; reseföretag; turismföretag; resbyrå; resbyråer; Ving; Apollo; Läs Res; Travelnet Gotland; Gotland; mindre företag; större företag; små företag; stora företag; resmål; resekoncept; tjänsteutveckling; tjänstutveckling;

  Sammanfattning : Tourism has been an expanding market since the first travel agency started in the middle of the 18’Th century, and today it is a global industry, with intensified competition and high demands from the customers. Product development is therefore one of the most important aspects for successful companies, and scientists also agree that the first stages in product development are the most critical. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av IFRS 3 IAS 38 i Sverige - Redovisningstendenser i svenska företag

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Winér; Andreas Ruud; Michael Johnson-Lutovsky; [2008-06-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund/Problemdiskussion: För svenska koncerner infördes tvingande redovisning enligt IFRS gemensamma europeiska standard med början räkenskapsåret 2004. Den största skillnaden mot tidigare koncernredovisning är anpassningen till anglosaxisk redovisningstradition. LÄS MER

 4. 4. Attityd eller Utbildning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helena Carlgren; Catarina Nilsson; [2006]
  Nyckelord :Geografi; Historia; Attityd; Utbildning; Intervjuer; Lärare år 1-6;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med detta arbete är att undersöka skolgeografins innehåll, pedagogers inställning till geografiämnet, samt vilka orsaker som ligger till grund för dessa antaganden. Vi har i studien utgått från litteratur kring ämnets historia, nya och äldre kurs- och läroplaner samt forskning kring ämnet. LÄS MER