Sökning: "intestinal flora"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden intestinal flora.

 1. 1. Kan tillskott av pre-eller probiotika öka förekomsten av bifidobakterier hos personer med IBS som äter låg FODMAP-kost?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Gabriella Jirner; Maja Sandberg; [2021-08-18]
  Nyckelord :IBS; FODMAP; bifidobakterier; tarmflora; Prebiotika; Probiotika; B-GOS; bifidobacteria; intestinal flora; Prebiotics; Probiotics;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can supplement of pre- or probiotics increase the abundance of bifidobacteria in people with IBS consuming a low FODMAP-diet? - A systematic review Author: Maja Sandberg and Gabriella JirnerSupervisor: Jenny van OdijkExaminer: Heléne Bertéus ForslundProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2021-04-01Background: IBS is a common functional disease among today's population. One of the treatments is a diet low in FODMAPs. LÄS MER

 2. 2. Kan tillskott av probiotika ha effekt på stress och ångest?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Olsson; Susanna Vallin; [2021-08-06]
  Nyckelord :probiotika; gut-brain axis; stress; ångest; kortisol; självskattningsskalor; probiotics; anxiety; cortisol; self-assessment scales;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can supplementation of probiotics have an effect on stress and anxiety? -A systematic reviewAuthor: Emma Olsson & Susanna VallinSupervisor: Jenny van OdijkExaminer: Heléne Bertéus ForslundProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education credits Date: 21-03-31Background: Stress and anxiety as general symptoms affect many people. If these are experienced frequently and for a long time, it can lead to illness. LÄS MER

 3. 3. Probiotika som förebyggande och lindrande behandling mot Clostridium difficile i samband med antibiotikabehandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nathalie Burén; Nadia Khanzadeh Yazdi; [2021]
  Nyckelord :Antibiotics; Probiotics; Clostridium difficile; Antibiotika; Probiotika; Clostridium difficile;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antibiotikabehandling kan medföra gastrointestinala besvär hos patienter. En vanlig orsak till detta är bakterien Clostridium difficile som normalt kan återfinnas i tarmfloran. Vid antibiotikabehandling kan flera av tarmflorans goda bakterier slås ut vilket kan resultera i att C. LÄS MER

 4. 4. Nyblivna mödrars upplevelser av amning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Elin Mattsson; Tuva Lagergren; [2021]
  Nyckelord :Exclusive breastfeeding; First-time mothers; Experiences; Breast feeding; Breastfeeding initiation; Breastfeeding support; Mothers; Perception; Support; Exklusiv amning; Förstagångsmödrar; Upplevelser; Amning; Amningsinitiering; Amningsstöd; Mödrar; Uppfattning;

  Sammanfattning : Kvinnans amning har många olika hälsofördelar både för den nya mamman men också för hennes nyfödda. Amning har ett antal olika hälsofördelar, till exempel utvecklingen av barnets immunsystem och tarmflora. LÄS MER

 5. 5. Utveckling och validering av en qPCR metod för detektion av DNA från tarmbakterier i blod/plasma

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Kajsa Johansson; [2020]
  Nyckelord :16S rDNA; Leaky gut; qPCR; translokering; tarmbakterier;

  Sammanfattning : Enligt "Leaky gut”-hypotesen är ökad translokation av gramnegativa bakterier genom tarmslemhinnan förknippad med neuroimmuna störningar. Denna ökning av permeabiliteten i tarmslemhinnan kan orsakas av störning i tarmfloran efter antibiotikabruk eller sjukdom, vilket kan leda till inflammatoriska processer. LÄS MER