Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Utveckling och validering av en qPCR metod för detektion av DNA från tarmbakterier i blod/plasma

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Kajsa Johansson; [2020]
  Nyckelord :16S rDNA; Leaky gut; qPCR; translokering; tarmbakterier;

  Sammanfattning : Enligt "Leaky gut”-hypotesen är ökad translokation av gramnegativa bakterier genom tarmslemhinnan förknippad med neuroimmuna störningar. Denna ökning av permeabiliteten i tarmslemhinnan kan orsakas av störning i tarmfloran efter antibiotikabruk eller sjukdom, vilket kan leda till inflammatoriska processer. LÄS MER

 2. 2. The effect of the fermented tea beverage kombucha on the gut microflora

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Hanna Bergström; [2018]
  Nyckelord :probiotics; kombucha; gut microbiota; human trial; fermented beverage; microbiome; gut flora; food technology; livsmedelsteknologi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Introduction The fermented tea drink kombucha has gained large popularity over the past years. It has been praised for its nutritional content, organic acids and living community of beneficial bacteria. LÄS MER

 3. 3. Gör du något för din tarmflora? : Människors medvetenhet om goda tarmbakterier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Ebba Westin; Hanna Wrannvik; [2018]
  Nyckelord :Tarmflora;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagsläget finns mycket forskning om tarmflorans koppling till vår hälsa, däremot finns begränsat med forskning om hur insatta konsumenter är i frågan. Syfte Syftet med studien var att undersöka människors medvetenhet om tarmflora och om de gör aktiva val för att förbättra sin tarmflora. LÄS MER

 4. 4. Campylobacter hos hund och katt : analysmetoder, förekomst, klinisk relevans och eventuell smitta till människa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anne-Cathrine Jensen; [2017]
  Nyckelord :campylobacter; analysmetoder; förekomst; smitta till människa; klinisk påverkan;

  Sammanfattning : Campylobacter spp. är en gramnegativ och mikroaerofil bakterie som i hög grad förknippas med matförgiftning efter intag av otillräckligt upphettat kycklingkött. Bakterien förekommer förutom hos fåglar även hos hund och katt där den i de flesta fall inte ger några kliniska symtom. LÄS MER

 5. 5. Fekal mikrobiell transplantation (FMT) vid fetma och metabolt syndrom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Åsa Titusson; [2017]
  Nyckelord :Fekal mikrobiell transplantation FMT ; fetma; metabolt syndrom; mikrobiota; tarmflora;

  Sammanfattning : I Sverige lider 14% av befolkningen av fetma, och övervikt är ett växande hälsoproblem i hela västvärlden. Fetma kan leda till kardiovaskulära sjukdomar, och det finns idag ingen effektiv läkemedelsbehandling mot fetma. I djurstudier associeras fetma med förändringar i sammansättningen av tarmfloran samt metabola funktionen. LÄS MER