Sökning: "intestinal flora"

Visar resultat 6 - 10 av 24 uppsatser innehållade orden intestinal flora.

 1. 6. Parasitförekomst hos häst – samband med kolik och avmaskningsrutiner. : en fall-kontrollstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Camilla Mörby; [2017]
  Nyckelord :parasiter; ; kolik; ; Strongylus vulgaris; ; Anoplocephala perfoliata; ; blodmask; ; bandmask; ; EPG; ; anthelmintika; parasites; ; colic; ; Strongylus vulgaris; ; Anoplocephala perfoliata; ; strongyles; ; tapeworm; ; fecal egg count; ; deworming;

  Sammanfattning : Så gott som alla betande hästar är infekterade med endoparasiter, varav de vanligaste i Sverige är små blodmaskar (Cyathostominae spp.), stor blodmask (Strongylus vulgaris), bandmask (Anoplocephala perfoliata) och spolmask (Parascaris equorum). Betydelsen av dessa för hästars hälsa och sjukdom har sedan årtionden studerats. LÄS MER

 2. 7. Fekal mikrobiell transplantation (FMT) vid fetma och metabolt syndrom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Åsa Titusson; [2017]
  Nyckelord :Fekal mikrobiell transplantation FMT ; fetma; metabolt syndrom; mikrobiota; tarmflora;

  Sammanfattning : I Sverige lider 14% av befolkningen av fetma, och övervikt är ett växande hälsoproblem i hela västvärlden. Fetma kan leda till kardiovaskulära sjukdomar, och det finns idag ingen effektiv läkemedelsbehandling mot fetma. I djurstudier associeras fetma med förändringar i sammansättningen av tarmfloran samt metabola funktionen. LÄS MER

 3. 8. Utvecklingen av bakteriefloran i magtarmkanalen hos kalvar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jenny Augustsson; [2016]
  Nyckelord :tarmflora; kalvar; T-RFLP; Faecalibacterium prausnitzii; Lactobacillus; segmenterade filamentösa bakterier; gut flora; calves; Faecalibacterium prausnitzii; segmented filamentous bacteria;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur tarmfloran hos kalvar varierar med ålder och segment i magtarmkanalen samt att undersöka förekomsten av Faecalibacterium prausnitzii, Lactobacillus spp. och segmenterade filamentösa bakterier (SFB). LÄS MER

 4. 9. The effects of rye products on postprandial metabolites

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Claudia Becherer; [2015]
  Nyckelord :rye; metabolites; metabolomics; insulin; diabetes; metabolic diseases;

  Sammanfattning : During the last few years, a strong increase in prevalence of metabolic diseases like diabetes mellitus type 2, obesity and cardiovascular diseases could be observed. Certainly, lifestyle and nutrition contribute to their development to a high percentage. LÄS MER

 5. 10. Förlust av tolerans vid inflammatory bowel disease på hund?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Klara Huitfeldt; [2015]
  Nyckelord :immunologi; inflammatory bowel disease; tarmsjukdom; hund; tolerans; immunology; intestinal disease; dog; tolerance;

  Sammanfattning : Inflammatory bowel disease (IBD) är ett samlingsnamn för en grupp inflammatoriska tarmsjukdomar och en av de vanligaste orsakerna till kroniska mag-tarmsymtom hos hund. Orsakerna till IBD är inte helt fastställda men tarmslemhinnans immunförsvar, bakterieflora, genetiska faktorer och miljöfaktorer anses vara centrala för tillståndet. LÄS MER