Sökning: "intestinal microbiota"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden intestinal microbiota.

 1. 1. Mekanismer hos tillväxtfrämjande antibiotika

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Miranda Blad; [2019]
  Nyckelord :tillväxtfrämjande; antibiotika; produktionsdjur;

  Sammanfattning : Antibiotika har använts inom djurproduktion i tillväxtfrämjande syfte sedan den effekten uppdagades för över 50 år sedan. Med en ökande resistensproblematik har dock användningen ifrågasatts och i stora delar av världen även förbjudits. LÄS MER

 2. 2. The effect of probiotic administration on piglets perfor-­ mance and intestinal microbiota

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Alma Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Lactobacillus plantarum; Lactobacillus reuteri; weaning; microbiota; intestinal development; gastro intestinal tract;

  Sammanfattning : Piglets are born with an undeveloped immune system and without a developed microbiota in their gastro intestinal tract. Early establishment of the microbiota is important for a good intestinal function but also immunologic maturation. LÄS MER

 3. 3. Probiotics : how does it affect our health?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Julia Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :probiotics; microbiota; intestinal microbiota; probiotic mechanism of action; irritable bowel syndrome; IBS; microbial ecology; gut microbiota;

  Sammanfattning : The human body consists of about 10 times as many bacteria as our own body cells. Only the gastrointestinal tract can hold up to 400 different bacterial species, where the majority of the bacteria are concentrated to the large intestines. LÄS MER

 4. 4. Fång hos häst och dess association till grovtarmsstörningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Julia Strandberg; [2018]
  Nyckelord :aminer; bete; endotoxiner; exotoxiner; icke-strukturella kolhydrater; inflammatoriska cytokiner; kolhydrater; lameller; matrix metalloproteinaser; fruktaner; spannmål; stärkelse; vallfoder;

  Sammanfattning : Fång är ett systemiskt tillstånd som uppenbarar sig i hoven och innebär en inflammation av hovens lameller. Vid fång kommer förbindelsen mellan hovbenet och hovväggen att upphöra och den drabbade hästen utvecklar olika symptom, bl.a. hälta, och kan drabbas av hovbenssänkning eller hovbensrotation. LÄS MER

 5. 5. Cereal dietary fibres as prebiotics : metabolite production and health effects of arabinoxylan and β-glucan fermentation

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Therese Holmsten; [2018]
  Nyckelord :Cereals; dietary fibres; prebiotics; arabinoxylan; β-Glucan; short-chain fatty acids;

  Sammanfattning : The human gut is colonized by an enormous amount of microorganisms, the so called microbiota. The microbiota degrades dietary components in the colon and utilize them as substrates in their metabolism. Dietary fibres are the most important energy source for the microbiota. LÄS MER