Sökning: "intet"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet intet.

 1. 1. Sökande anses intet kunna förtjena : En analys av fattigvårdens behandling av fysiskt, kroniskt sjuka kvinnor åren 1906, 1916 och 1926 i Maria Magdalena församling på Södermalm i Stockholm

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Evelina C. Sandell; [2024]
  Nyckelord :Fattigdom; understöd; kvinna; kvinnor; fattig; fattiga; sjuk; sjuka; kronisk; kroniskt; fattigvård; fattigvården; sekelskiftet; 1900-talet; 1918; fattigvårdsreform;

  Sammanfattning : This essay examines the contact between the poor service and chronically and physically ill women during the first half of the 20th century at the Maria Magdalena parish at Södermalm in Stockholm. At the time the district was home to a substantial, poor population. LÄS MER

 2. 2. Energikrisen, intet nytt Könsföreställningar och könsroller så som de kommer till uttryck i svenska energisparkampanjen under 1970-talet

  Master-uppsats,

  Författare :Ida Ahlstrand; [2023-11-20]
  Nyckelord :energy-saving; gender roles; image studies; oil crisis; 1970s;

  Sammanfattning : The primary aim of this essay has been twofold. First, to study how gender and gender roles are portrayed in the Swedish energy advertising campaign at the time of the oil crisis, and second, to analyze whether the public’s energy saving, as it can be mapped based on survey responses, shows differences depending on gender. LÄS MER

 3. 3. Vem råder över vattnet? - En utredning av hur den vattenrättsliga rådigheten kan säkras med fastighetsrättsliga åtgärder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Dennis Brattefelt; Tom Laumola; [2023]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; damm; servitut; vattenkraft; rådighet; vattenverksamhet; fastighetsrätt; fastighetsbildningsprocessen; property formation; dam; easement; hydroelectric power; disposition; water enterprise; property law; cadastral procedure; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis investigates the complex challenges arising from the recent reviews of permits for dams in Sweden, focusing on the crucial aspect of water resource disposition and its implications for property rights. By examining relevant literature, legal cases, and conducting interviews with professionals, this study uncovers patterns and potential solutions to address the issues at hand. LÄS MER

 4. 4. Vad är det som krävs i kraven? : En analys av kunskapskraven i Svenska 2 med hjälp av Blooms reviderade taxonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Monica Börlin; [2022]
  Nyckelord :Blooms taxonomi; Blooms reviderade taxonomi; lärande; läroplansteori; kunskapskrav; Svenska 2; gymnasiet;

  Sammanfattning : Det är inte alltid självklart vilka typer av kunskaper det är som testas i en kurs. Dessutom är inte skolväsendets föreskrivna styrdokument skapade ur intet, utan de är skapade utifrån en viss syn på kunskap utifrån sin tid. LÄS MER

 5. 5. ”Och de har återskapat sig själva […] med andra som är som de” : En religionsfilosofisk studie om skam i Gardells Torka Aldrig Tårar Utan Handskar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sofia Kjellberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur skam gestaltas som en markör för makt och hur skammens dynamiska former påverkar gruppens och individens identitet i Gardells romantrilogi Torka Aldrig Tårar Utan Handskar (2012, 2013) som skildrar aidsepidemin i Sverige under 80-talet. Verket läses med hjälp av Jean-Paul Sartres teori ur Varat och Intet (1984) om skam som en reaktion på att inse sig själv betraktad av ett subjekt. LÄS MER