Sökning: "intima relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden intima relationer.

 1. 1. Kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hang Bui; Othilia Lind; [2019]
  Nyckelord :mastektomi; bröstcancer; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor. Den primära behandlingen för bröstcancer är kirurgi. Ett kirurgiskt ingrepp kan vara en mastektomi vilket innebär att hela bröstet tas bort. Alla kvinnor har en egen livsvärld, därför är alla upplevelser individuella. LÄS MER

 2. 2. Tarmstomi och påverkan på sexualitet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Ageborg; Frida Moberg Larsson; [2019]
  Nyckelord :Sexualitet; Kroppsuppfattning; Tabu; Tarmstomi; Lidande; stomi;

  Sammanfattning : Bakgrund Sexualitet är en del i att vara människa och inkluderar både fysiska och psykiska aspekter. I Sverige lever ca 43 000 personer med tarmstomi i bukväggen. Att leva med tarmstomi innebär att tarmtömning sker spontant. LÄS MER

 3. 3. För kärlekens skull : En kvalitativ undersökning om unga vuxnas uppfattningar och upplevelser av kärleksrelationen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonathan Lindfeldt; Beatrice Onn; [2019]
  Nyckelord :unga vuxna; kärlek; den rena relationen;

  Sammanfattning : I samband med samhällsförändringarna från traditionella samhällen till moderna ställs individer inför möjligheten att välja vilka liv de ska leva. Denna valmöjlighet är ett kännetecken för moderniteten och avspeglas även i människors kärleksliv. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av lidande post mastektomi : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sarah Petersson; Malin Petersson; [2019]
  Nyckelord :innehållsanalys; mastektomi; omvårdnad; patografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och drabbar ungefär 8000 kvinnor i Sverige varje år. Bröstcancer har en stor påverkan på kvinnors livskvalité och livslängd. Mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp där bröstet avlägsnas. LÄS MER

 5. 5. Sexuell hälsa vid kardiovaskulär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sandra Wårhag; Daniella Maglica; [2019]
  Nyckelord :Sexuell hälsa; Sexualitet; Kvalitativ; Upplevelser; Kardiovaskulär sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kardiovaskulära sjukdomar räknas till de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. De kardiovaskulära sjukdomar som arbetet behandlar är, mykoardiell, ischemi, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier. Insjuknandet förändrar livssituationen i många avseenden för den drabbade. LÄS MER