Sökning: "intima relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden intima relationer.

 1. 1. Lokaliserad prostatacancer: Hur den drabbar mannens sexualitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hampus Danred; Andre' Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Erektil dysfunktion; Impotens; Prostata; Prostatacancer; Sexualitet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. I västvärlden är det den cancerform som har snabbast stigande incidens de senaste tio åren. Det finns flera olika behandlingsalternativ för lokaliserad prostatacancer, två av dem är strålbehandling och operation som kallas radikal prostatektomi. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av en förändrad kropp efter mastektomi : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nathalie Stockborn; Elin Svanteson; [2020]
  Nyckelord :Brösttumörer; Kroppsuppfattning; Kvinnor; Mastektomi; Sexualitet;

  Sammanfattning : Bakgrund  Varje år diagnostiseras 2,1 miljoner kvinnor världen över med bröstcancer. Mastektomi är en av de vanligaste behandlingarna vid bröstcancer, som innebär att hela eller delar av bröstet avlägsnas kirurgiskt. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Konstantina Karagouni; [2020]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Pain; Quality of life; Women; Suffering; Endometrios; Upplevelser; Smärta; Livskvalité; Kvinnor; Lidande;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is a gynecological disease for women of fertile age. Ten percent of the fertile female population is believed to have the disease. Endometriosis usually manifests itself in the form of heavy bleedings, cramps, painful periods, pain during intercourse and chronic abdominal and pelvic pain. LÄS MER

 4. 4. Endometrios skapar begränsningar i livet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Celina Snäcka; Pitchayapa Pantasri; [2020]
  Nyckelord :Begränsningar; Endometrios; Kvalitativ innehållsanalys; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Endometrios är en vanlig gynekologisk sjukdom som drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. I Sverige lever cirka 200 000 kvinnor med diagnosen endometrios och globalt ungefär 176 miljoner. LÄS MER

 5. 5. Afterwork - den sociala träffen : En kvalitativ studie om afterworkens betydelser för den sociala sammanhållningen bland yrkesverksam säljpersonal

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ronja Lilja; [2020]
  Nyckelord :afterwork; social sammanhållning; arbetsmiljö; organisation; det dramaturgiska perspektivet; interaktionsritual.;

  Sammanfattning : Afterwork kan definieras som ett socialt sammanhang efter arbetstid mellan kollegor eller vänner, som en övergång mellan jobb och fritid. Den föreliggande studien avhandlar afterworkens sociala och integrerande betydelse på arbetsplatser, detta för att fenomen som afterwork kan ha en direkt inverkan på arbetsmiljön. LÄS MER