Sökning: "intimacy"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet intimacy.

 1. 1. Espacios de intimidad en La voz dormida: La configuración del espacio y su efecto en la lectura

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sandrine Madouas; [2020-06-15]
  Nyckelord :spanska; Dulce Chacón; Guerra Civil Española; espacio literario; lector a; España; Spanish Civil War; literary space; reader; Spain;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study the configuration of the literary space of intimacy and its effect on the act of reading, in the novel The Sleeping Voice of Dulce Chacón. In order to accomplish this, textual strategies, that are used in three chosen scenes of the first part of the novel, are analysed and it is also exposed how and in which measure these strategies involve the reader in the individual experience of certain characters. LÄS MER

 2. 2. Ett zonindelat välkomstrum : En rumslig studie om hur zonindelning kan gestaltas i väntrumsmiljö för att påverka besökarnas känsla av trygghet.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Denice Berg Råholm; [2020]
  Nyckelord :Information design; spatial design; waiting rooms; zoning; privacy; intimacy; environmental psychology; Informationsdesign; rumslig gestaltning; väntrum; zonindelning; avskildhet; intimitet; miljöpsykologi;

  Sammanfattning : Summary: The healthcare environments of the future are developing at a rapidpace, which is a built-in change for us visitors. Today's waiting rooms are often open rooms and can be a problem for users' privacy.This study intends to investigate how zoning can affect the visitor's sense of a safe and secure waiting room environment. LÄS MER

 3. 3. Covid-19: How does it affect international e-commerce firms? : A qualitative case study about how the Covid-19 situation affects e-commerce firms and how they respond to it

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Melissa Hicintuka; Helin Öven; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; Covid-19; Digital business environment; Digitalization; Value chain; Virtual value chain; International activities; Customer intimacy;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how Covid-19 affects international e-commerce firms. Covid-19 has been the source of changes in the international business environment across world from the beginning of year 2020. The effects on e-commerce firms are nearly unknown, therefore this research is unique. LÄS MER

 4. 4. Sexualitet & Stroke: Ett patientperspektiv : En översikt över kvalitativ & kvantitativ litteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Forsström; [2020]
  Nyckelord :Stroke; patient experiences; sexuality; sexual health; cerebrovascular disease; Stroke; patientperspektiv; sexualitet; sexuell hälsa; cerebrovaskulär sjukdom;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Stroke orsakar stort lidande och ger i många fall sexuell dysfunktion och nedsatt tillfredsställelse över sin sexualitet och hälsa. Sexuell hälsa är ett grundläggande mänskligt behov som ofta missas i kontakten med vården och i rehabiliteringen efter stroke. LÄS MER

 5. 5. Individuell Frigörelse: en diskursanalys av talet om att öppna upp en monogam relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Gert; [2020]
  Nyckelord :Non-monogamy; emancipation; feminism; Anthony Giddens; Michael Foucault; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study explores the discourse on non-monogamy in a Swedish heterosexual context. Analysing how people speak about opening up monogamous relationships, the aim of this study is to investigate why monogamous relationships are conceived as problematic in the 21st century. LÄS MER