Sökning: "intimisation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet intimisation.

  1. 1. Pappa ICA har något att berätta för sin ICA-familj : En språkvetenskaplig undersökning om hur ICA-Stig genom intimisering, intertextualitet och retoriska övertalningsmedel övertygar oss att handla på ICA

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

    Författare :Emelie Brax; [2016]
    Nyckelord :commercial; commercial language; intimisation; intertextuality; rhetoric; reklam; reklamspråk; intimisering; intertextualitet; retorik;

    Sammanfattning : The aim with this essay is to map down how the language plays a part in the persuasion carried out by ICA-Stig – one of the most beloved characters from ICA’s commercial soap opera. Through a discourse analysis with a linguistic focus this study can provide one explanation to why the audience trust ICA-Stig and how he persuades them to do their grocery shopping at ICA. LÄS MER