Sökning: "intimisering"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet intimisering.

 1. 1. ”Så ni ger alltså tillstånd att ha hets mot folkgrupp?” : Diskursiva förhandlingar i datormedierade polisdialoger

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Vincent Björkquist; [2019]
  Nyckelord :myndighetsdialog; kommunikativa verksamheter; konstruktivism; datormedierad kommunikation;

  Sammanfattning : När offentligheten flyttar in i sociala medier har svenska myndigheter att hantera förändrade villkor för dialogen med samhällets medborgare. I föreliggande uppsats undersöker jag hur sådana villkor formas av diskursiva förhandlingar som äger rum i en myndighets, nämligen Polisens, chattsessioner på Facebook. LÄS MER

 2. 2. Pappa ICA har något att berätta för sin ICA-familj : En språkvetenskaplig undersökning om hur ICA-Stig genom intimisering, intertextualitet och retoriska övertalningsmedel övertygar oss att handla på ICA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Emelie Brax; [2016]
  Nyckelord :commercial; commercial language; intimisation; intertextuality; rhetoric; reklam; reklamspråk; intimisering; intertextualitet; retorik;

  Sammanfattning : The aim with this essay is to map down how the language plays a part in the persuasion carried out by ICA-Stig – one of the most beloved characters from ICA’s commercial soap opera. Through a discourse analysis with a linguistic focus this study can provide one explanation to why the audience trust ICA-Stig and how he persuades them to do their grocery shopping at ICA. LÄS MER

 3. 3. Facebook – en plats för en ilsken mobb med ett meddelande att sprida : en textanalytisk undersökning av hur ett företag bemöter negativ kritik på Facebook

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Victoria Ringius; [2012]
  Nyckelord :Facebook; systemic-functional grammar; identity formation; complaints; word-of mouse; Facebook; systemisk-funktionell grammatik; identitetsskapande; klagomålshantering; word-of-mouse;

  Sammanfattning : Sociala medier innebär både stora hot och möjligheter för de företag som väljer att använda detta som en kommunikationskanal. Sociala medier skapar en plats och ett tillfälle för företag att komma närmare kunderna och genom att göra detta kan företagens intäkter ökas, kostnaderna kan minska och kundkontakten kan bli mer effektiv. LÄS MER

 4. 4. Självklara antimobbningsprogram? En studie av Friends marknadsföring och argumentation.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Fors; [2011]
  Nyckelord :Antimobbningsprogram; domesticering;

  Sammanfattning : Arbetet mot mobbning och andra former av kränkande behandling tar stor plats i skolan. Men hur genomförsdetta arbete bäst? Vilka metoder och tillvägagångssätt är de mest effektiva när det gäller att förebygga ochmotverka mobbning? Och hur bestäms vilka metoder som ska användas?Ett sätt att arbeta mot mobbning är att använda ett så kallat antimobbningsprogram. LÄS MER

 5. 5. Borta bra men hemma bäst : En kvalitativ studie av hur det globala påverkar det kulturella i Elle Decorations hemma hos-reportage

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Matilda Andersson; Sofie Hallén; [2010]
  Nyckelord :Globalisering; intimisering; privat och offentligt; diskursanalys; semiotisk bildanalys; hemma hos-reportage; heminredningsmagasin;

  Sammanfattning : Syfte/problemställningar: Att med en kvalitativ undersökning studera om det tydligt via text och bild går att urskilja några globala och kulturella influenser i utvalda reportage från magasinet Elle Decoration, från fem olika länder. Vi studerar även skiljelinjerna mellan vad som är privat och vad som är offentligt genom framställningen av hemmet och dess inredning. LÄS MER