Sökning: "intimitet"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade ordet intimitet.

 1. 1. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Författare :Frida Storm; [2021]
  Nyckelord :Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Sammanfattning : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa och ohälsa efter bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefin Hellström; Elisabet Nordmark; [2021]
  Nyckelord :sexualitet; femininitet; kvinnlig identitet; kroppsuppfattning; intimitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor med bröstcancer är en patientgrupp som löper stor risk att få problem med sin sexuella hälsa till följd av behandlingen av sjukdomen. Ämnet är viktigt att beforska eftersom sexuell hälsa efter bröstcancer är något som vården tenderar att inte uppmärksamma. LÄS MER

 3. 3. Sexuell hälsa efter mastektomi och farmakologisk bröstcancerbehandling : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Danne Fält Öhr; Christoffer Bergström; Nelly Bolling; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; omvårdnad; sexuell hälsa; transition;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancertypen hos kvinnor och utgör en av de vanligaste och dödligaste cancerformerna. Att drabbas av och behandlas för bröstcancer, medför fysiska såväl som psykiska besvär, vilket påverkar den sexuella hälsan hos kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Att leva med en partner med Alzheimers sjukdom : En kvalitativ litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hannah Berglund; Evelina Ljungqvist; Clara Sandqvist; [2021]
  Nyckelord :Anhöriga; KASAM; Livssituation; Partner; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är cirka 130–150 000 personer drabbade av demenssjukdom och cirka 60–70% av dessa har Alzheimers sjukdom. Det kan upplevas svårt att vara anhörig till en person med Alzheimers sjukdom på grund av sjukdomens konsekvenser. Syfte: Beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en partner med Alzheimers sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Intimitet, relationer och livskvalitet : Vilka är äldre personers egna upplevelser av dessa begrepp?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Linn Ahlnäs; Irene Edmundsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER