Sökning: "intolerans"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet intolerans.

 1. 1. Byggnadsrelaterad ohälsa och psykiskt lidande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Astrid Gustafsson; Sara Lahti; [2019]
  Nyckelord :Building related intolerance; BRI; SBS; stress; depression; anxiety; burnout; Byggnadsrelaterad ohälsa; BRO; SBS; stress; depression; ångest; utbrändhet;

  Sammanfattning : Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) är ett tillstånd som utgörs av en intolerans för vissa byggnader eller delar av byggnader som yttrar sig genom besvärande ospecifika symtom. I tidigare studier har psykisk ohälsa visat sig vara en riskfaktor för BRO men det finns ännu få studier som undersöker detta. LÄS MER

 2. 2. Effekter av probiotika vid hypolaktasi och laktosintolerans

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Edyta Arczykowska; [2019]
  Nyckelord :Probiotika; Hypolaktasi; Laktosintolerans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Laktos maldigestion är ett vanligt förekommande tillstånd hos mer än 75 procent av den vuxna befolkningen runt om i världen. Hypolaktasi innebär en minskad laktosnedbrytning på grund av en otillräcklig mängd av enzymet laktas. Laktosintolerans känneteckas av gastrointestinala symtom efter intag av laktosinnehållande produkt. LÄS MER

 3. 3. ”Värdegrund ... det är väl bra om alla i samhället ändå drar åt samma håll.” : – effekterna av filosofiska samtal i ett högstadieklassrum.

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Isabella Karlsson; [2019]
  Nyckelord :värdegrund; intervention; filosofiska samtal; gruppintervju; observation; Argumentation Rating Tool ART ;

  Sammanfattning : Mitt arbete tog sitt avstamp utifrån en aktionsinsats i mitt arbetslag, där vi tyckte oss se att värdegrunden hos våra elever inte längre var självklar och att de uppvisade tecken på intolerans och brist på empati osv. Syftet med mitt arbete var att se vilka effekter en intervention med filosofiska samtal kunde ha på elevernas samtals- och argumentationsförmåga, samt för deras förståelse för värdegrundsfrågor. LÄS MER

 4. 4. DU ÄR SMUTSIG! En socialpsykologisk studie om stigmatiseringsprocesser mot kristna asylsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anette Taimory; [2018-05-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vad som kan ligga bakom religiös intolerans. Frågan ställs om det enbart handlar om olika trosuppfattningar eller om även generella socialpsykologiska faktorer spelar en viktig roll. LÄS MER

 5. 5. Confronting the Unknown: Pain Catastrophizing, Emotion Regulation, Psychopathy, and Associations With Uncertainty

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Gabriel Björk; Sebastian Sand; [2018]
  Nyckelord :intolerance of uncertainty; beads task; cold pressor test; emotion regulation; pain catastrophizing; psychopathic traits; Intolerans mot osäkerhet; Beads Task; kallvattentest; känsloreglering; smärtkatastrofiering; psykopatiska personlighetsdrag;

  Sammanfattning : Intolerance of uncertainty concerns how one views and reacts touncertainty, where one who’s highly intolerant would find it verydiscomforting when confronted with uncertain situations. The purposeof this study was to examine the associations between intolerance ofuncertainty, pain catastrophizing, emotion regulation andpsychopathic traits. LÄS MER