Sökning: "intrång"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade ordet intrång.

 1. 1. Nätverksbaserade övervakningskameror i hemmet : Hur påverkar kamerorna den upplevda integriteten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Hedda Lundmark; [2020]
  Nyckelord :Home; Smart home; Network-based surveillance cameras; Integrity; Privacy; User experience UX ; Hem; Smarta hem; Nätverksbaserade övervakningskameror; Integritet; Privatliv; Användarupplevelse UX ;

  Sammanfattning : Det har kommit att bli allt vanligare att installera nätverksbaserade övervakningskameror i hemmet som en säkerhetsåtgärd. Tidigare studier som undersöker nätverksbaserade övervakningskameror visar att dessa kameror utgör en möjlig säkerhetsrisk för de boende då det teoretiskt sätt är möjligt för personer som har kunskaper i att bryta sig in i datorsystem att spionera på de boende i hemmet genom övervakningskamerorna. LÄS MER

 2. 2. Talerättsklausuler i licensavtal - Civil- och processrättsliga effekter av överenskommelser om licenstagares talerätt i intrångsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Åkerfeldt; [2020]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det är vanligt att parter till ett licensavtal kommer överens om vilken part som ska vara ansvarig för att skydda licensobjektet mot intrång. I samband med det inför parterna ofta en klausul i licensavtalet som föreskriver begränsningar i licenstagarens rätt att föra intrångstalan. LÄS MER

 3. 3. SIEM : Praktisk implementation av ett säkerhetssystem

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Anders Strömberg; [2020]
  Nyckelord :SIEM-system; Python; Node JS; SIEM-system; Python; Node JS;

  Sammanfattning : In a large computer system or in a single personal computer, there are both internal and external threats to the system. For a seasoned user who knows what is important to monitor and which files are sensitive, it is possible to have control over the system. LÄS MER

 4. 4. Efter solnedgång : upplevelse av ljus ur en landskapsarkitekts perspektiv

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Angelin; [2020]
  Nyckelord :atmosfär; ljus; ljusdesign; ljusinstallationer; ljussättning; upplevelse; urbana rum;

  Sammanfattning : Stadens arkitektoniska uttryck växer och förändras konstant för att hålla sig i fas med ny teknologi och nya belysningsprinciper. I vår tid finns ett stort utbud av möjligheter när det gäller ljussättning, men vad betyder ljussättning i staden för en landskapsarkitekt? En del av en landskapsarkitekts jobb handlar om att tillgängliggöra staden och ge var plats sin identitet. LÄS MER

 5. 5. Intrång i den trygga zonen: En studie om hur äldres trygghetsperspektiv förändras av ett stöldbrott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linn Berggren; [2020]
  Nyckelord :äldre; trygghet; normer; rädsla för brott; äldres utsatthet; offerskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Brott mot äldre är ett allt vanligare ämne i samhällsdebatten, men ändå finns det begränsad kunskap kring vilka typer av brott som är riktade till äldre. Oavsett ålder så blir samhällsmedborgare utsatta för alla typer av brott och det finns egentligen ingen speciell typ av brott som endast drabbar äldre. LÄS MER