Sökning: "intra-class"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet intra-class.

 1. 1. Utvärdering av cervikal auskultation som komplement till klinisk bedömning av sväljningsförmåga – en pilotstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Almquist; Kelly Jerpenberg; [2018-12-13]
  Nyckelord :Cervikal auskultation; Fiberendoskopisk undersökning av sväljning; klinisk sväljundersökning; dysfagi; pilotstudie; Cervical auscultation; Fiberendoscopic examination of swallowing; clinical swallow examination; dysphagia; pilot study;

  Sammanfattning : This pilot study examines cervical auscultation as a complement to the clinical swallow examination. Nine speech and language pathologists (SLPs) with at least two years dysphagia experience, who attended a two-day course in cervical auscultation (CA) and regularly use CA, assessed the swallowing sounds of different consistencies recorded from 10 patients. LÄS MER

 2. 2. Reliability of measurements of marginal bone level around dental implants performed in Cone Beam Computed Tomography (CBCT) images

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Vyaan Al-Hussein; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med projektet var att undersöka tillförlitligheten i mätningar av marginala bennivån, i anslutning till implantat, i röntgenbilder tagna med CBCT, genom att använda 2 observatörer. Material & metod Röntgenbilder från CBCT undersökningar utförda på 37 patienter 2,5– 7 år efter implantatbehandling bedömdes av två observatörer avseende den marginala bennivån. LÄS MER

 3. 3. Identication and Matching of Headstamp of Cartridge Using Iris Detection Algorithm

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Panduranga Sri Charan Yerragudi; Venkatesh Balija; [2016]
  Nyckelord :Cartridge headstamp; Cartridge headstamp matching; Cartridge pattern recognition; Iris recognition.;

  Sammanfattning : Identication of cartridge is very essential in the field of forensics, military or people who collect ammunitions. The cartridges can beidentied by their headstamps.This thesis presents work on identification and matching of cartridge headstamp from the image. LÄS MER

 4. 4. The unweighted mean estimator in a Growth Curve model

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Matematisk statistikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Emil Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Growth Curve model; maximum likelihood; eigenvalue inequality; un-weighted mean estimator; covariance matrix; circular symmetric Toeplitz; intra-class; generalized intraclas;

  Sammanfattning : The field of statistics is becoming increasingly more important as the amount of data in the world grows. This thesis studies the Growth Curve model in multivariate statistics which is a model that is not widely used. One difference compared with the linear model is that the Maximum Likelihood Estimators are more complicated. LÄS MER

 5. 5. Image Dating, a Case Study to Evaluate the Inter-Battery Topic Model

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :John Pertoft; [2016]
  Nyckelord :topic model; image dating;

  Sammanfattning : The Inter-Battery Topic Model (IBTM) is an extension of the well known Latent Dirichlet Allocation (LDA) topic model. It gives a factorized representation of multimodal (in this case two views) data, which better separates variation in observed data that is present in both views from variation that is present only in one of the separate views. LÄS MER