Sökning: "intra-class"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet intra-class.

 1. 1. Reliabilitetstest av ett nytt instrument för mätning av axelstyrka

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anders Sven Gunnar Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Dynamic shoulder strength; dynamometer; elastic band; physiotherapy; strength test.; Dynamisk axelstyrka; dynamometer; elastiskt band; fysioterapi; styrketest;

  Sammanfattning : Introduktion: Att mäta muskelstyrka är en hörnsten inom fysioterapi/sjukgymnastik. Trots detta saknas idag enkla objektiva kliniska metoder för att mäta dynamisk muskelstyrka hos patienter med axelbesvär. LÄS MER

 2. 2. Reliability and precision of root length measurements in cone beam CT images: a study of adolescents

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Alexander Coholic; Fanny Hellberg; [2019]
  Nyckelord :CBCT; Reliability; Precision; Root length measurement;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under en ortodontisk behandling med fast apparatur finns det en risk för att tänderna drabbas av rotresorption. Rotresorptioner kan mätas med hjälp av Cone Beam Computed Tomography (CBCT). Mätresultatet kan dock variera mellan olika observatörer och mätfel kan uppstå vilket påverkar metodens tillförlitlighet. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av cervikal auskultation som komplement till klinisk bedömning av sväljningsförmåga – en pilotstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Almquist; Kelly Jerpenberg; [2018-12-13]
  Nyckelord :Cervikal auskultation; Fiberendoskopisk undersökning av sväljning; klinisk sväljundersökning; dysfagi; pilotstudie; Cervical auscultation; Fiberendoscopic examination of swallowing; clinical swallow examination; dysphagia; pilot study;

  Sammanfattning : This pilot study examines cervical auscultation as a complement to the clinical swallow examination. Nine speech and language pathologists (SLPs) with at least two years dysphagia experience, who attended a two-day course in cervical auscultation (CA) and regularly use CA, assessed the swallowing sounds of different consistencies recorded from 10 patients. LÄS MER

 4. 4. Reliability of measurements of marginal bone level around dental implants performed in Cone Beam Computed Tomography (CBCT) images

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Vyaan Al-Hussein; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med projektet var att undersöka tillförlitligheten i mätningar av marginala bennivån, i anslutning till implantat, i röntgenbilder tagna med CBCT, genom att använda 2 observatörer. Material & metod Röntgenbilder från CBCT undersökningar utförda på 37 patienter 2,5– 7 år efter implantatbehandling bedömdes av två observatörer avseende den marginala bennivån. LÄS MER

 5. 5. Identication and Matching of Headstamp of Cartridge Using Iris Detection Algorithm

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Panduranga Sri Charan Yerragudi; Venkatesh Balija; [2016]
  Nyckelord :Cartridge headstamp; Cartridge headstamp matching; Cartridge pattern recognition; Iris recognition.;

  Sammanfattning : Identication of cartridge is very essential in the field of forensics, military or people who collect ammunitions. The cartridges can beidentied by their headstamps.This thesis presents work on identification and matching of cartridge headstamp from the image. LÄS MER