Sökning: "intraartikulär mineralisering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden intraartikulär mineralisering.

  1. 1. Intraartikulär mineralisering i knäleden hos katt : en undersökning av potentiellt predisponerande faktorer, bilddiagnostisk detektion och association med morfologiska osteoartritlesioner i ledbrosket

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Antonia Corin; [2016]
    Nyckelord :meniskmineralisering; intraartikulär mineralisering; knäleder; katter; felin osteoartrit; datortomografi; radiologi; röntgen;

    Sammanfattning : Intraartikulär mineralisering är ett vanligt fynd vid röntgendiagnostik av knäleder hos katter. Etiologin till mineraliseringen är fortfarande okänd, men ett flertal studier har påvisat ett samband med osteoartrit. LÄS MER