Sökning: "intrahospital transport"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden intrahospital transport.

 1. 1. Intrahospitala transporter inom intensivvård : En kvantitativ litteraturstudie om risk- och framgångsfaktorer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Madeleine Isaksson Hinttu; Elin Mokvist; [2022]
  Nyckelord :Critical care; intrahospital transport; patient safety; quantitative literature review; Intensivvård; intrahospitala transporter; patientsäkerhet; kvantitativ litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intrahospitala transporter är transporter inom ett sjukhus och sker dagligen i intensivvården. Forskning visar att intrahospitala transporter är förenade med negativa händelser och påverkar patientsäkerheten. De negativa händelser som kan uppstå under den intrahospitala transporten kan leda till onödigt lidande. LÄS MER

 2. 2. En riskfylld resa : Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av att transportera kritiskt sjuk patient intrahospitalt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Christopher Larsson; Jenny Persson; [2022]
  Nyckelord :Experience; Intensive care nurse; Intensive care; Intrahospital transport; Patient safety; Erfarenhet; Intensivvårdssjuksköterska; Intensivvård; Intrahospital transport; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning har ofta behov av att genomföra undersökningar eller ingrepp som inte går att genomföra på intensivvårdsavdelningen. Vid dessa tillfällen behöver patienten transporteras intrahospitalt. LÄS MER

 3. 3. Vart är vi på väg? : En enkätstudie om intrahospital transport ur specialistsjuksköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jana Münsterkötter; Michelle Berndtsson; [2022]
  Nyckelord :Critically ill patient; Intrahospital transport; Patient safety; Specialist nurse in anaesthesia intensive care; Team; Intrahospital transport; Kritiskt sjuk patient; Patientsäkerhet; Team; Specialistsjuksköterska inom anestesi intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intrahospital transport [IHT] är ibland nödvändigt i vården av patienter i kritiska tillstånd. IHT innebär transport av patienter inom sjukhuset exempelvis från akutmottagningen till operationsavdelningen. Studier visar att ungefär hälften av transporterna riskerar patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Intrahospitala transporter av patienter med kritisk sjukdom : Erfarenheter av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Milo Bescher; Savannah Ekwall; [2021]
  Nyckelord :intrahospital transport; anestesisjuksköterska; intensivvårdssjuksköterska; erfarenhet; patientsäkerhet; mixad metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intrahospitala transporter (IHT) genomförs ofta av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor. Studier visar att momentet är förenligt med hög risk för mortalitet och morbiditet med upp till 71% risk för komplikationer hos patienten. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskors strategier för att genomföra patientsäkra intrahospitala transporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Ivarsson; Jenny Edlund; [2021]
  Nyckelord :CIT; intensive care nurses; intrahospital transports; patient safety; strategies; CIT; intensivvårdssjuksköterskor; intrahospitala transporter; patientsäkerhet; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter inom intensivvård transporteras inom sjukhus för att genomgå exempelvis röntgenundersökningar och intensivvårdssjuksköterskor har ansvaret att förbereda och genomföra transporten tillsammans med kollegor. Intrahospital transport (IHT) är ett kritiskt moment för den instabila patienten. LÄS MER