Sökning: "intranät organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden intranät organisation.

 1. 1. Intranätets betydelse för organisationskultur och intern kommunikation : En fallstudie om anställdas upplevda användbarhet av intranätet som information- och kommunikationsverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Dennis Fenton; Jesper Gardeblad; [2021]
  Nyckelord :Intranet; internal communication; web surveys; searchability; organizational culture; organizational communication; strategic communication; contract research; Intranät; Intern kommunikation; enkäter; sökbarhet; organisationskultur; organisationskommunikation; strategisk kommunikation; uppdragsforskning;

  Sammanfattning : Anställdas upplevda användbarhet av intranät som informations- och kommunikationsverktyg  En enkätstudie i samarbete med ICA Gruppen AB om hur intranätet Worknet används och upplevs ur ett medarbetarperspektiv. En organisation ställer höga krav på den interna kommunikationen. Den ska fungera väl, inspirerande och felfritt. LÄS MER

 2. 2. Lika barn lika bäst : En kvalitativ fallstudie av den interna kommunikationen på IKEA Sundsvalls intranät

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Andreas Bohman; Viktor Fellbrink; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: Intranät; Internkommunikation; Medarbetare; Ledare; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Problemformulering: Idag har internkommunikation en viktig roll i en organisation, samtidigt är intranätet i sin tur en central del av den interna kommunikationen. Historiskt sett har majoriteten av forskningen kring intranät kretsat kring tekniska aspekter. LÄS MER

 3. 3. Intranätets effekter på Information Management i traditionella organisationer : Hur påverkar den traditionella organisationsstrukturen anställdasanvändning av intranät ur ett Information Management-perspektiv.

  Magister-uppsats,

  Författare :Amra Mekic; [2021]
  Nyckelord :Intranät; organisationsstruktur; information management; IM; intranät 2; 0; traditionell organisation;

  Sammanfattning : The evolution of Internet technologies has created  innovation in Information Management methods, there including intranet. Organizations implement an intranet to improve the Information Management for increasing organizational efficiency and productivity. LÄS MER

 4. 4. Kommunicera smartare genom att kommunicera mindre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Josefin Boström; Metanat Mansouri; Ebba Rantzén; [2020]
  Nyckelord :datormedierad kommunikation; kommunikation; intern kommunikation; kommunikationskanaler; kommunikationstekniker; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det finns olika sätt att kommunicera på och beroende på vem man frågar så kan valet av teknik variera. En stor del av vår kommunikation sker fysiskt, men allt fler företag har under de senaste decennierna börjat använda sig av datormedierade kommunikationstekniker. LÄS MER

 5. 5. Användning av skuggsystem hos organisationer med sanktionerade intranätverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Anton Högström; Lisa Mood; [2019]
  Nyckelord :Skuggsystem; intranät; feral systems; workarounds; shadow IT; sanktionerat intranät; organisation; Medarbetarportalen; Knowledge Management; Network Effects; sanktionerade system; informationssystem;

  Sammanfattning : Företag och organisationer använder sig ofta av sanktionerade, specialanpassade IT-system för att hantera information och kontrollera sin verksamhet. När anställda frångår policys och riktlinjer kring användningen av dessa system kallas det Shadow IT, eller skuggsystem. LÄS MER