Sökning: "intranät"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade ordet intranät.

 1. 1. Ett förslag på hur hållbarhetsarbete kan implementeras i byggprojekt : En fallstudie med perspektiv från ett entreprenadföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Madeleine Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability work; Communication; Right conditions; Construction production; Staff; Action plan; Hållbarhetsarbete; Kommunikation; Goda förutsättningar; Produktion; Stab; Handlingsplan;

  Sammanfattning : Sveriges regering har beslutat att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta beslut innebär att alla branscher i Sverige bör ställa om och börja arbeta mer aktivt för att nå det uppsatta målet. Inom byggsektorn har initiativet ”Färdplan 2045” startats för att uppnå nettonollutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Enhancing information mediation to employees at Willys : How a analysis of Willys onboarding process led to a mobile application for employees

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Fanny Bergerstam; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; human centered design; user experience design; onboarding; user interface design; nudging; information mediation.; Teknisk design; industriel design; användar centrerad design; användarupplevelse design; nudging; gränssnitts design; informations förmedling.;

  Sammanfattning : A well thought out process is today a commonly used approach to enable new employees to become efficientin their new role. Axfood is a Swedish company group that operates in the food and logistics industry. Thegroup includes chains as Willys & Hemköp, among others. LÄS MER

 3. 3. Intranätets effekter på Information Management i traditionella organisationer : Hur påverkar den traditionella organisationsstrukturen anställdasanvändning av intranät ur ett Information Management-perspektiv.

  Magister-uppsats,

  Författare :Amra Mekic; [2021]
  Nyckelord :Intranät; organisationsstruktur; information management; IM; intranät 2; 0; traditionell organisation;

  Sammanfattning : The evolution of Internet technologies has created  innovation in Information Management methods, there including intranet. Organizations implement an intranet to improve the Information Management for increasing organizational efficiency and productivity. LÄS MER

 4. 4. Kommunicera smartare genom att kommunicera mindre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Josefin Boström; Metanat Mansouri; Ebba Rantzén; [2020]
  Nyckelord :datormedierad kommunikation; kommunikation; intern kommunikation; kommunikationskanaler; kommunikationstekniker; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det finns olika sätt att kommunicera på och beroende på vem man frågar så kan valet av teknik variera. En stor del av vår kommunikation sker fysiskt, men allt fler företag har under de senaste decennierna börjat använda sig av datormedierade kommunikationstekniker. LÄS MER

 5. 5. Användbarhet av chatbotar i medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Elise Anderson; Isabelle Strömsrud; [2020]
  Nyckelord :Chatbot; LUIS; Outlook; Bot framework v4; usability; Chatbot; LUIS; Outlook; Bot framework v4; användarvänlighet;

  Sammanfattning : Combitech is aiming to develop their own intraweb and they are investigating if it ispossible to implement a bot that handles menial task to make daily tasks easier on their employees. This thesis investigates whether a chatbot which handles the booking of me-etings will be useful to the company. LÄS MER