Sökning: "intranät"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade ordet intranät.

 1. 1. Arvidsjaur kommun intranät : Utveckling av prototyp

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Elias Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett Intranät är en hemsida som kan effektivisera kommunikation och informationsdelningpå arbetsplatsen. Arvidsjaurs kommun saknar i nuläget det och därför har en prototyp förett intranät tagits fram. Hemsidan har gjorts i WordPress på en virtuell maskin med operativsystemet Ubuntu. LÄS MER

 2. 2. Användning av skuggsystem hos organisationer med sanktionerade intranätverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Anton Högström; Lisa Mood; [2019]
  Nyckelord :Skuggsystem; intranät; feral systems; workarounds; shadow IT; sanktionerat intranät; organisation; Medarbetarportalen; Knowledge Management; Network Effects; sanktionerade system; informationssystem;

  Sammanfattning : Företag och organisationer använder sig ofta av sanktionerade, specialanpassade IT-system för att hantera information och kontrollera sin verksamhet. När anställda frångår policys och riktlinjer kring användningen av dessa system kallas det Shadow IT, eller skuggsystem. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkringsarbete : Kvalitetundersökning om hur företag kan minimera anmärkningar före slutbesiktning

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mehmed Dresevic; Isa El Machharawi; [2019]
  Nyckelord :kvalitet; kvalitetsäkring; erfarenhetsåterföring; arbetsbredning; kommunikation; engagemang; Servicekontoret;

  Sammanfattning : Brist på erfarenhet, bristande kommunikation och stress är några faktorer som kan påverka kvalitetsarbetet i sin helhet. Dessa faktorer finns i vår bransch, byggbranschen där företag och anställda kan påverkas av ovan nämnda faktorer på ett negativt sätt. LÄS MER

 4. 4. Kunduppfattningar och användning av användarcentrerad design i intranät : En kvalitativ studie om kunduppfattningar och användning av användarcentrerad design i intranät ur ett leverantörsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexandra Tylénius; [2019]
  Nyckelord :intranät; användarcentrerad design; kunduppfattningar; nyttor; motargument;

  Sammanfattning : Användarcentrerad design utmärks enligt Saffer (2010:33–34) av att användarna är involverade i hela designprocessen. Detta kräver att kunden tillsätter resurser (Lindberg 2006:22). LÄS MER

 5. 5. Hur socialt är ett socialt intranät? : En fallstudie om internkommunikation inom ett socialt intranät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :emelie christensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Studien syftar till att undersöka internkommunikationen inom ett socialt intranät. Internkommunikation är ett viktigt forskningsfält som utvecklats och studerats i över 100 år. Men som numera behöver studeras inom de sociala intranäten där internkommunikationen i allt högre grad sker. LÄS MER