Sökning: "intranät"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade ordet intranät.

 1. 1. Användning av skuggsystem hos organisationer med sanktionerade intranätverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Anton Högström; Lisa Mood; [2019]
  Nyckelord :Skuggsystem; intranät; feral systems; workarounds; shadow IT; sanktionerat intranät; organisation; Medarbetarportalen; Knowledge Management; Network Effects; sanktionerade system; informationssystem;

  Sammanfattning : Företag och organisationer använder sig ofta av sanktionerade, specialanpassade IT-system för att hantera information och kontrollera sin verksamhet. När anställda frångår policys och riktlinjer kring användningen av dessa system kallas det Shadow IT, eller skuggsystem. LÄS MER

 2. 2. Kunduppfattningar och användning av användarcentrerad design i intranät : En kvalitativ studie om kunduppfattningar och användning av användarcentrerad design i intranät ur ett leverantörsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexandra Tylénius; [2019]
  Nyckelord :intranät; användarcentrerad design; kunduppfattningar; nyttor; motargument;

  Sammanfattning : Användarcentrerad design utmärks enligt Saffer (2010:33–34) av att användarna är involverade i hela designprocessen. Detta kräver att kunden tillsätter resurser (Lindberg 2006:22). LÄS MER

 3. 3. Hur socialt är ett socialt intranät? : En fallstudie om internkommunikation inom ett socialt intranät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :emelie christensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Studien syftar till att undersöka internkommunikationen inom ett socialt intranät. Internkommunikation är ett viktigt forskningsfält som utvecklats och studerats i över 100 år. Men som numera behöver studeras inom de sociala intranäten där internkommunikationen i allt högre grad sker. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapsutveckling ur ett medarbetarperspektiv : En kvalitativ fallstudie av tjänstemän på XY Energy Organization

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Schill; Julia Fridén; [2019]
  Nyckelord :ledarskapsutveckling; ledaregenskaper; organisationskultur; medarbetarperspektiv; medarbetarupplevelse;

  Sammanfattning : För att uppnå en hög prestation på företag satsas miljontals kronor på ledarskapsutveckling varje år. Det huvudsakliga syftet med dessa är att utveckla medarbetarna genom sina chefer. Trots detta glöms medarbetarperspektivet ofta bort när dessa insatser utvärderas. LÄS MER

 5. 5. Rollens inverkan vid kravidentifiering : En jämförande studie om hur olika hierarkiska roller identifierar samt värderar krav på intranät

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Nelson Christensen; Christoffer Keisu; [2019]
  Nyckelord :kravelicitering; hierarki; roller; kravspecifikation; informationssystem; intranät; Volere; kravanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämför vi genom en Design Science- ansats krav på ett intranät utifrån två olika hierarkiska rollers - chef kontra medarbetare - synvinklar. Artefakten jämförelsen grundar sig på är en kravspecifikation vi tog fram åt ett medelstort IT-företag. LÄS MER