Sökning: "intraoperativ"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet intraoperativ.

 1. 1. Prevention av intraoperativ hypotermi

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mikael Hadley; Erik Sonnert; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors upplevelser av intraoperativ kommunikation relaterad till patientsäkerhet : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Koivu; Susanna Svensson; [2022]
  Nyckelord :intraoperative communication; experiences; operating room nurses; patient safety; qualitative research; teamwork; intraoperativ kommunikation; upplevelser; operationssjuksköterskor; patientsäkerhet; kvalitativ forskning; samarbete;

  Sammanfattning : Kommunikationskunskaper kan ses likvärdiga till tekniska kunskaper i en högteknologisk vårdmiljö, såsom en operationssal. Många avvikelser i operationssjukvård handlar om brister i kommunikationen. LÄS MER

 3. 3. Intraoperativt blodtryck och dess inverkan på risken för postoperativt delirium - En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ellen Gustavsson Segerhag; Fredrik Karlsson; Maria Tonhammar; [2022]
  Nyckelord :Postoperativt delirium; blodtryck; hypotoni; hypertoni; blodtrycksfluktuationer; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativt delirium (POD) är en relativt vanlig komplikation efter genomgången kirurgi och anestesi. Enligt sammanställd forskning drabbas 4 till 53 procent beroende på typ av kirurgi, ålder och tidigare sjukdomar. Det är en komplikation som skapar obehag för patienten, förlängd sjukhusvistelse och även ökad mortalitet. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors erfarenheter av intraoperativ kommunikation och dess betydelse för patientsäkerheten. : - en kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Faina Harun; Antonia Lundin; [2022]
  Nyckelord :Communication; experiences; operating room nurse; qualitative content analysis; teamwork.; Erfarenheter; kommunikation; kvalitativ innehållsanalys; operationssjuksköterska; teamarbete.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen drabbas 10–20% av alla patienter som genomgår ett kirurgiskt ingrepp av komplikationer. Forskning visar att operationsavdelningen är ett högriskområde gällande patientsäkerhet. Operationsavdelningen är en komplex arbetsplats med högt arbetstempo som involverar flera olika professioner. LÄS MER

 5. 5. Intraoperativa ventilationsmetoder med effekter på den obesa patienten : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Holmer; Sesse Östergaard-Nielsen; [2022]
  Nyckelord :Atelectasis; Evidence based nursing; General anesthesia; Intraoperative; Nurse Anesthetist; Obesity; Safe practice; Systematic literature review; Ventilation; Ventilation methods; Anestesisjuksköterska; Atelektaser; Evidensbaserad omvårdnad; Generell anestesi; Intraoperativ; Obesitas; Systematisk litteraturstudie; Säker vård; Ventilation; Ventilationsmetoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obesa utgör 10% av befolkningen i Sverige. De riskerar på grund av sin anatomi attdrabbas av lungkomplikationer efter generell anestesi. De har rätt till säker,evidensbaserad och individanpassad omvårdnad utifrån sina behov för att förebyggariskerna för onödigt lidande och samhällskostnad. LÄS MER