Sökning: "intraoperativa komplikationer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden intraoperativa komplikationer.

 1. 1. Operationsteamets omvårdnadsåtgärder för att förebygga hypotermi : En observationsstudie med kvantitativ ansats

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Rydgren; Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :Hypothermia; observational study; patient safety; preventive nursing measures; quantitative; surgical team; Förebyggande omvårdnadsåtgärder; hypotermi; kvantitativ; observationsstudie; operationsteam; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypotermi innebär att patientens kärntemperatur är under 36 grader. Alla patienter riskerar att bli hypoterma vid kirurgiska ingrepp om inga förebyggande åtgärder utförs. Det går att förebygga hypotermi med antingen värmetillförande åtgärder eller genom att bibehålla patientens normala temperatur. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av oavsiktlig vakenhet i generell anestesi : En systematisk integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johan Nilsson; Emil Lindström; [2019]
  Nyckelord :Awareness; anesthesia; intraoperative complications; experience; mental illness; Oavsiktlig vakenhet; awareness; anestesi; intraoperativa komplikationer; upplevelse; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Awareness, oavsiktlig vakenhet, är en ovanlig men allvarlig komplikation vid generell anestesi. Awarenessupplevelsen kan vara traumatisk för patienterna och resultera i långvarig ohälsa. Patienterna har rätt till god vård och anestesisjuksköterskan är ansvarig för att patienterna är adekvat sövda under hela sin anestesi. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att opereras i vaket tillstånd med avseende på operationspersonalens bemötande : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Debora Gärdhammar; Karlsson Kristin; [2018]
  Nyckelord :Vakenkirurgi; Lokalanestesi; Patienters upplevelse; Operationspersonal; Bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationer i lokalanestesi har många fördelar och har ökat kraftigt senaste åren.Trots detta är forskning om patienters intraoperativa upplevelse begränsad. Fördelar med operationer i vaket tillstånd är kortare sjukhusvistelse, färre komplikationer samt ökad möjlighet till delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation i det intraoperativa teamet : Anestesisjuksköterskans upplevelser

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Rosencrantz Antonia; Erik Löfström; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; anestesisjuksköterska; intraoperativ; teamarbete; operationssal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är en viktig del av anestesisjuksköterskans arbete för att kunnasamarbeta med medlemmarna i det intraoperativa teamet och säkerställa säkerheten förpatienten på operationssalen. 50% av alla komplikationer som sker efter en operation kanrelateras till kommunikationsproblem och skulle kunna undvikas. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans upplevelse av att dokumentera omvårdnad kring vätskebalans : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Martin Hellström; Stina Herbenö; [2016]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; checklista; dehydrering; dokumentation; höftfraktur; patient; vätskebalans; äldre;

  Sammanfattning : Inför anestesi åligger det anestesisjuksköterskan att bedöma patientens vätskebalans. Detta är av vikt vid samtliga preoperativa bedömningar men speciellt viktigt är det vid bedömning av äldre patienter med förändrad fysiologi. LÄS MER