Sökning: "intraoperative stress"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden intraoperative stress.

 1. 1. Operationssjuksköterskors copingstrategier i kritiska skeden

  Magister-uppsats,

  Författare :Linn Johansson; Rebecca Karlsson; [2023-04-20]
  Nyckelord :Scrub nurse; non-technical skills; situational awareness; decision making; intraoperative stress; critical stages; coping strategies;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskor har en grund i icke-tekniska färdigheter för att arbeta patientsäkert i en operationssal. I salen är det flera faktorer som påverkar samspelet i operationsteamet under ett kritiskt skede. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors erfarenheter av intraoperativ hypotermi : konsekvenser samt förebyggande

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sebastian Boström; [2021]
  Nyckelord :Unplanned hypothermia; Theater nurse; Operating nurse; Perioperative nursing; Nursing care; Intraoperative hypothermia.;

  Sammanfattning : Bakgrund: 46-77% av alla patienter drabbas av en mild hypotermi någon gång i det perioperativa förloppet. En av punkterna på WHOs checklista för säker kirurgi är hypotermi och huruvida patienten lider risk att drabbas av hypotermi och vilka åtgärder som ska tas för att förhindra det. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar att vårda patient med trauma nivå-1 : En kvalitativ intervjustudie av operationssjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :My Andersson; Annika Pettersson; [2020]
  Nyckelord :learning; nursing; operation theatre nurse; teamwork; trauma; lärande; operationssjuksköterska; teamarbete; trauma; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Traumavård är en del av den svenska hälso- och sjukvården. Patienter som råkat ut för ett trauma vårdas utifrån allvarlighetsgraden av skadebilden.  Enligt nationella riktlinjer indelas trauma i två olika nivåer, där trauma nivå-1 är det allvarligaste som ofta kräver livräddande vårdinsatser. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar patientsäkerheten pre- och intraoperativt : En systematisk litteraturstudie utifrån operationssjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Tilda Öberg; Hultqvist Martina; [2019]
  Nyckelord :experience; intraoperative; operating theatre nurse; patient safety; preoperative; systematic litterature review; erfarenhet; intraoperativ; operationssjuksköterska; patientsäkerhet; preoperativ; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjukvården kännetecknas av en högteknologisk arbetsmiljö där operationssjuksköterskan har ett stort ansvar för patienten. Fokus är att se och skydda hela patienten för att förebygga vårdlidande till följd av vårdskada. Genom att ha ett vakande öga på omgivningen kan olika riskfaktorer förebyggas. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskors erfarenheter av intraoperativ överrapportering vid skiftbyte eller avlösning

  Magister-uppsats,

  Författare :Helen Andersson; Tetiana Khatsarevych; [2018-07-10]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; intraoperativ överrapportering; kommunikation; patientsäkerhet; kommunikationsverktyg SBAR;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förebygga misstag samt säkerställa patientsäkerheten är en central uppgift inom hälso- och sjukvården. Det stora antalet övergångar som förekommer i hela den preoperativa, intraoperativa och postoperativa fasen av vården leder till att patienter som ska opereras riskerar att drabbas av eventuella misstag vid överrapportering vilket kan äventyra patientsäkerheten. LÄS MER