Sökning: "intraorganisatoriska fält"

Hittade 1 uppsats innehållade orden intraorganisatoriska fält.

  1. 1. Påverkar Individ- och familjeomsorgens organisering förutsättningarna för en sammanhållen vårdfläta?

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Camilla Carpholt; [2017]
    Nyckelord :IFO; kommunal missbruksvård; materiella faktorer; immateriella villkor; intraorganisatoriska fält; inomorganisatoriskt samarbete; helhetssyn; verksamhetsdomän;

    Sammanfattning : Personer med missbruk och komplexa behov är en utsatt grupp som ofta kräver olika insatser från socialtjänsten parallellt. En sammanhållen vård kan antas utgöra en förutsättning för individens förändringsprocess. LÄS MER