Sökning: "intrassling"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet intrassling.

 1. 1. Hur plast påverkar valar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecka Clern; [2019]
  Nyckelord :makroplast; fiskeutrustning; fiskenät; spöknät; intrassling; förtäring;

  Sammanfattning : Plastproduktionen har ökat avsevärt sedan 1950-talet, och dessvärre hamnar allt för stor del av plasten i naturen. På grund av plasters egenskaper kan det ta flera sekel innan de bryts ned, och idag befarar forskarna att det kan komma att finnas mer plast i haven än vad det kommer finnas fisk – redan år 2050. LÄS MER

 2. 2. Influencers eviga konsumtion: vägen till det lyckliga livet? - en kvalitativ studie om individers uppfattningar kring influencers roll som digitala rådgivare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Löf; Maja Ambrosius; [2018]
  Nyckelord :Medierat vardagsliv; Influencers; Intimitet; Parasocial interaktion; Konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar undersöka utifrån fyra huvudsakliga frågeställningar vilken uppfattning individer har gällande influencers inflytande som digitala rådgivare och deras uppmuntran till konsumtion. Teknologins och mediers intrassling i vardagen gör att influencers har möjlighet att forma en illusion av ett förhållande till sina följare. LÄS MER