Sökning: "intrauterin fosterdöd"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden intrauterin fosterdöd.

 1. 1. Intrauterin fosterdöd : Barnmorskors erfarenheter av förlossning med intrauterin fosterdöd - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Melissa Hansell; Caroline Fast; [2023]
  Nyckelord :Barnmorskor; bemötande; intrauterin fosterdöd; stöd; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningar med intrauterin fosterdöd kan vara en utmanande uppgift för barnmorskor. Barnmorskor kan känna sig oförberedda och sakna verktyg inför att handha en förlossning med intrauterin fosterdöd. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av inducerad förlossning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Olofsson; Louise de Martignac; [2023]
  Nyckelord :Induktion; igångsättning; förlossning; upplevelser; intervjustudie; kvinnor; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen förlossningar som induceras har fördubblats mellan 2019 och 2020. En förklaring till att induktioner har ökat beror på att man i flera regioner ändrat rutinerna för igångsättning för att minska risken för intrauterin fosterdöd. LÄS MER

 3. 3. Att hantera det svåra i något som skulle sluta lyckligt : en litteraturöversikt om barnmorskors upplevelser av att bistå en stilla födsel

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cecilia Ellström; Jennie Palm; [2022]
  Nyckelord :Midwife; Stillbirth; Intrauterine Fetal death; Grief; Experiences; Barnmorska; Dödfödsel; Intrauterin fosterdöd; Sorg; Upplevelser;

  Sammanfattning : Varje år sker 2,6 miljoner dödfödslar världen över. Av 1000 födda barn föds tre till fyra barn döda (en stilla födsel), i Sverige varje år. Att ett barn dör intrauterint eller under förlossningen kan ha många orsaker, ungefär 90 procent av alla dödfödda barn dör intrauterint i Sverige. LÄS MER

 4. 4. “Det är mera kollegorna som pratar med varandra och uttrycker om det är svårt”

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Shahrzad Rezazadeh Dehaghani; Emma Svensson; [2022]
  Nyckelord :Intrauterin fosterdöd; barnmorska; behov av stöd; skriftliga anvisningar; kvalitativ metod; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskor på förlossningsavdelning delar både glädje och sorg med den födande kvinnan och partnern. Intrauterin fosterdöd (IUFD) är något som barnmorskan ibland kan behöva möta och innebär att fostret dör i magen efter vecka 22+0. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av intrauterin fosterdöd : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Treser; Nellie Boman; [2022]
  Nyckelord :Care encounter; Experience; Grief; Intrauterine fetal death; Parents; Föräldrar; Intrauterin fosterdöd; Sorg; Upplevelse; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Globalt sker omkring 2,6 miljoner fall av intrauterin fosterdöd varje år. Det finns ett flertal maternella och fetala orsaker och riskfaktorer för att drabbas av intrauterin fosterdöd, men i de flesta fall förblir dödsorsaken okänd. LÄS MER