Sökning: "intrauterin fosterdöd"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden intrauterin fosterdöd.

 1. 1. När livet tar slut innan det börjar – Föräldrars upplevelser av stilla födsel en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Edvardsson; Pernilla Linderoth; [2023-02-10]
  Nyckelord :Intrauterin fosterdöd IUFD ; Stilla födsel; Upplevelser; Erfarenheter; Föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det sker omkring två miljoner stilla födslar i världen varje år. De flesta sker i låginkomstländer. Riskfaktorer som kroniska sjukdomar, hög ålder och att vara förstföderska påverkar utfallet av stilla födslar. Desto fler faktorer desto högre risk. LÄS MER

 2. 2. Intrauterin fosterdöd : Barnmorskors erfarenheter av förlossning med intrauterin fosterdöd - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Melissa Hansell; Caroline Fast; [2023]
  Nyckelord :Barnmorskor; bemötande; intrauterin fosterdöd; stöd; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningar med intrauterin fosterdöd kan vara en utmanande uppgift för barnmorskor. Barnmorskor kan känna sig oförberedda och sakna verktyg inför att handha en förlossning med intrauterin fosterdöd. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av inducerad förlossning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Olofsson; Louise de Martignac; [2023]
  Nyckelord :Induktion; igångsättning; förlossning; upplevelser; intervjustudie; kvinnor; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen förlossningar som induceras har fördubblats mellan 2019 och 2020. En förklaring till att induktioner har ökat beror på att man i flera regioner ändrat rutinerna för igångsättning för att minska risken för intrauterin fosterdöd. LÄS MER

 4. 4. "Man kan känna sig lite tömd i själen..." : Kvalitativ webbaserad enkätundersökning över barnmorskors erfarenheter av att möta föräldrar i samband med intrauterin fosterdöd

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Andersson Forsman; Lina Liljeholm; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att hantera det svåra i något som skulle sluta lyckligt : en litteraturöversikt om barnmorskors upplevelser av att bistå en stilla födsel

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cecilia Ellström; Jennie Palm; [2022]
  Nyckelord :Midwife; Stillbirth; Intrauterine Fetal death; Grief; Experiences; Barnmorska; Dödfödsel; Intrauterin fosterdöd; Sorg; Upplevelser;

  Sammanfattning : Varje år sker 2,6 miljoner dödfödslar världen över. Av 1000 födda barn föds tre till fyra barn döda (en stilla födsel), i Sverige varje år. Att ett barn dör intrauterint eller under förlossningen kan ha många orsaker, ungefär 90 procent av alla dödfödda barn dör intrauterint i Sverige. LÄS MER