Sökning: "intrauterin fosterdöd"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden intrauterin fosterdöd.

 1. 1. Omhändertagande av föräldrar efter besked om intrauterin fosterdöd : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annika Brandebo; Anna Witkowska; [2018]
  Nyckelord :Intrauterin fosterdöd; Föräldrar; Barnmorska; Omhändertagande;

  Sammanfattning : Varje år dör barn intrauterint efter att graviditeten har nått 22 fullgångna veckor. I Sverige föds det cirka 400 till 450 dödfödda barn per år och majoriteten av dessa dödsfall sker i graviditetens sista trimester. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av en intrauterin fosterdöd : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Junia Andersson; Sanne Loso; [2018]
  Nyckelord :Intrauterine fetal death; Parents; Experiences; Nurse; Intrauterin fosterdöd; Föräldrar; Upplevelser; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En intrauterin fosterdöd (IUFD) innebär att förlora ett barn i en graviditet efter gestationsvecka 22. Att förlora ett barn ingår sällan i framtidsbilden och påverkar individer på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Moderns psykiska hälsa efter att hon mist sitt barn intrauterint : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Erica Alvarado Vitblom; Annelie Hansson; [2018]
  Nyckelord :Fetal death; Stillbirth; Psychological health; Psychosocial support system; Nurse midwives; Intrauterin fosterdöd; Dödfödsel; Psykisk hälsa; Psykosocialt stödsystem; Barnmorskans roll;

  Sammanfattning : I Sverige föds ungefär 440 barn döda varje år. Intrauterin fosterdöd kan beskrivas som en stilla födsel och definieras som framfödande av barn som saknar livstecken efter 22 fullgångna graviditetsveckor. En förlossning av ett dödfött barn sker på liknande sätt som en förlossning med ett levande barn. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskans upplevelse av att inte finna fosterljud i mötet med gravida kvinnor inom barnmorskemottagningen : En kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Svenningsson; [2018]
  Nyckelord :barnmorskan; upplevelse; auskultation fosterljud; intrauterin fosterdöd; barnmorskemottagning;

  Sammanfattning : Barnmorskans främsta uppgift genom tiderna har varit att stå vid den gravida kvinnans sida genom graviditet och förlossning samt att förmedla trygghet i svåra situationer. En av de rutinmässiga åtgärder som barnmorskan utför inom mödrahälsovården är att avlyssna barnets hjärtljud, så kallad auskultation. LÄS MER

 5. 5. Att skapa mening i det till synes meningslösa : Fokusgruppintervjuer med barnmorskor om deras erfarenheter i samband med intrauterin fosterdöd

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kajsa Zetterlund; Lina Wistrand; [2018]
  Nyckelord :feelings; grief; meaningful; qualitative method; kvalitativ metod; känslor; meningsfullt; sorg;

  Sammanfattning : Background: In Sweden, approximately 440 children die in intrauterine fetal death annually. Losing a child before birth causes great sadness and despair to the parents. Midwives' have a significant role in supporting and nurturing parents in those situations, which is often experienced as a difficult and emotional task. LÄS MER