Sökning: "intrauterin fosterdöd"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden intrauterin fosterdöd.

 1. 1. ”Sådana här händelser hänger ju med, dom sitter med hela livet…” Hur traumatiska händelser påverkar förlossningsbarnmorskor emotionellt och hur händelserna hanterats.

  Magister-uppsats,

  Författare :Martina Hjerpe; Malin Ströby; [2020-01-30]
  Nyckelord :barnmorska; traumatisk förlossning; sekundärt stressymptom STS ; ”second victim”; ”compassion fatigue”; professionell handledning; reflektion; stöd;

  Sammanfattning : Background: Various traumatic situations can occur during childbirth such as: major bleeding,shoulder dystocia, asphyxia in the child, intrauterine fetal death (IUFD), threats and violenceand being reported. Midwives who experience traumatic childbirth on multiple occasions mayexperience increased dissatisfaction with the work. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors behov för att kunna ge optimalt stöd till föräldrar som drabbats av intrauterin fosterdöd : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sara Magnusson; Jenny Maria Börjesson; [2020]
  Nyckelord :intrauterin fosterdöd; barnmorskor; behov; stöd;

  Sammanfattning : En födsel innebär oftast känslor av glädje och lycka. I de fall då ett par drabbas av intrauterin fosterdöd (IUFD) byts dessa känslor ut mot djup sorg. Även barnmorskan kan påverkas starkt under vårdandet av de drabbade föräldrarna. LÄS MER

 3. 3. När föräldraskapet upphör

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anja Larsson; Hanna Rosten; [2020]
  Nyckelord :Dödfödsel; intrauterin fosterdöd; föräldrar; sorg; avslut; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödfödsel är ett förhållandevis vanligt fenomen inom svensk förlossningsvård med en prevalens på cirka 400 dödfödslar per år. För att vårdpersonal ska kunna bemöta föräldrarna på bästa sätt är det viktigt att ha förståelse för hur föräldrarna upplever händelsen. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenheter av intrauterin fosterdöd : Kvalitativ intervjustudie på en förlossningsavdelning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nina Chatty; Stina Hellsten; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Omhändertagande av föräldrar efter besked om intrauterin fosterdöd : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annika Brandebo; Anna Witkowska; [2018]
  Nyckelord :Intrauterin fosterdöd; Föräldrar; Barnmorska; Omhändertagande;

  Sammanfattning : Varje år dör barn intrauterint efter att graviditeten har nått 22 fullgångna veckor. I Sverige föds det cirka 400 till 450 dödfödda barn per år och majoriteten av dessa dödsfall sker i graviditetens sista trimester. LÄS MER