Sökning: "intravenös infart"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden intravenös infart.

 1. 1. Livet med en PICC (Perifert Insatt Central Kateter)

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Lanner; Sara Lyth Schneider; [2019]
  Nyckelord :PICC; KASAM; bröstcancer; kvinnor; adjuvant behandling; vardagsliv; kroppsuppfattning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige och intravenös cytostatika är en viktig behandling. För att kunna administrera cytostatika på ett säkert sätt krävs en central venös infart där PICC är ett alltmer vanligare alternativ. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars uppfattning av smärtsamma procedurer : En enkätstudie på barnsjukhus

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Evin Rawandi; Rebecca Sedin; [2019]
  Nyckelord :Procedural pain; pediatrics; intravenous entrance; constipation; Procedursmärta; pediatrik; intravenös infart; förstoppning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Två vanligt förekommande smärtsamma procedurer på barn i sjukvården är insättning av perifer venkateter (PVK) och behandling med lavemang (KLYX). För att lindra procedursmärta hos barn är det viktigt med en välgenomtänkt planering som gör barn och föräldrar trygga och lugna inför proceduren. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att applicera intraosseös infart : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andreas Ekendahl; Cecilia Krenauer-Jernberg; [2018]
  Nyckelord :Ambulance and emergency health care; Intraosseous access; Ambulance nurses experience; Experience; Ambulanssjukvård; Intraosseös infart; Ambulanssjuksköterskans upplevelse; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvården har utvecklats från att tidigare varit en transportorganisation till att vara en enhet som utför specialiserad sjukvård. Vid ett hjärtstopp där patienten behöver snabb access av läkemedel är det idag vanligast att applicera en intravenös infart. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskors erfarenheter av att söva barn.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Isabell Bang; Åsa Allanius Koskenniemi; [2015]
  Nyckelord :Nurse anesthetist; anesthetic induction; children; anxiety; premedication; Anestesisjuksköterska; anestesiinduktion; barn; oro; premedicinering;

  Sammanfattning : Background: The majority of the children who undergo surgery experience severe anxiety prior to surgery. Preoperative anxiety should be avoided to reduce the psychological trauma. The nurse anesthetist should create a good contact and help the family cope with the frightening situation. LÄS MER

 5. 5. Vårdandet av patienter som behandlas med intranasal smärtlindring inom ambulanssjukvård : En kvalitativ studie av sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Herman Johansson; Per Nyström; [2015]
  Nyckelord :intranasal administrering; Fentanyl; akut smärta; sjuksköterskans erfarenheter;

  Sammanfattning : Inom ambulanssjukvård är en av ambulanssjuksköterskans uppgifter att kunna ge patienten adekvat smärtlindring. Tidigare har det krävts en intravenös infart för detta, men sedan några år finns möjligheten att kunna ge smärtlindring intranasalt. LÄS MER