Sökning: "intresse för kemi"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden intresse för kemi.

 1. 1. Phosphonium Ionic Liquids at Interfaces: NR studies of interfacial electro-responsiveness

  Master-uppsats, KTH/Kemi

  Författare :Filip Mehler; [2022]
  Nyckelord :Neutron reflectometry; Ionic liquid; Phosphonium Ionic Liquid; Tribology; Neutronreflektometri; Jonvätskor; fosfoniumjonvätskor; tribologi;

  Sammanfattning : Fosfoniumjonvätskor har tidigare studerats som potentiella nya avancerade smörjmedel på grund av sina unika fysikaliska egenskaper och fördelar jämfört med både traditionella smörjmedel och andra typer av jonvätskor. Dessa studier har uppvisat lovande resultat med avseende på reducering av nötning och friktion såväl som kontroll av dessa parametrar med en pålagd elektrisk potential. LÄS MER

 2. 2. Flödescytometrisk undersökning av inbindning mellan designade topdomänen från transferrinreceptorn till virala glykoproteiner för potentiell användning inom läkemedelsframtagning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Rydell; [2022]
  Nyckelord :Transferrin receptor; recombinant DNA techniques; protein purification; yeast surface display; flow cytometry; Transferrinreceptor; rekombinant genteknik; proteinupprening; yeast surface display; flödescytometri;

  Sammanfattning : Machupovirus är ett virus som kan orsaka hemorragisk feber hos människor. Efter utvärdering av bindning mellan designade proteiner och virala glykoproteiner skulle proteinerna potentiellt kunna användas vid framtagning av ett proteinbasserat läkemedel mot hemorragisk feber. LÄS MER

 3. 3. Experiment i kemiundervisningen utifrån lärares perspektiv : Hur lärare resonerar när de väljer olika typer av experimentarbete för sina syften

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Larisa Arkatova; [2022]
  Nyckelord :Experiment; demonstrationsexperiment; laboratoriearbete; motivation; intresse; kemi; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska kemi- och naturvetenskapslärarnas syn på experiment som en metod för att undervisa kemi på gymnasienivå. Kvalitativ analys valdes som forskningsmetod i detta arbete. Tio kemilärare som har lång erfarenhet av undervisning i kemi intervjuades. LÄS MER

 4. 4. Performance of SpheriCal® standards as calibrants for IgG glycopeptide analysis using MALDI-MS

  Kandidat-uppsats, KTH/Tillämpad fysikalisk kemi

  Författare :Sandra Bubic; Martin Kjellberg; Ludvig Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :biomarker; MALDI-MS; IgG; glycosylation; calibration; SpheriCal®; biomarkör; MALDI-MS; IgG; glykosylering; kalibrering; SpheriCal®;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns alla möjliga sorters sjukdomar - alltifrån den vanliga säsongsinfluensan till mer allvarliga infektioner och kroniska sjukdomar som cancer och Alzheimers. Därför finns även ett stort intresse för att kunna ställa rätt diagnos samt söka möjliga behandlingar och att bota dessa sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares syn på barns erfarande vid kemiexperiment : En kvalitativ intervjustudie i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Ann-Kristine Köhlström; [2022]
  Nyckelord :Chemistry; critical aspects; experience; experiment; preschool; Erfarande; experiment; förskola; kemi; kritiska aspekter;

  Sammanfattning : This study has investigated how preschool teachers perceive the children's experience, actions and assimilation of information through chemistry experiments. Interviews were conducted with six teachers. The informants were given the same basic questions based on an interview guide with spontaneous follow-up questions mixed in. LÄS MER