Sökning: "intresse fysik"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade orden intresse fysik.

 1. 1. Sensor implementation : Tillämpat i ett inbyggt system för att öka funktionaliteten i gruvmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christoffer Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Elektronik; inbyggda system;

  Sammanfattning : This thesis was made to test an implementation of different sensor on Widefinds embedded  positioning system to increase its functionality. The underlying idea was that measurement sof physical quantities pared up with the positioning in mining operations could achieve this increase. LÄS MER

 2. 2. Om intresse och motivation : Vad elever tror påverkar intresse för fysik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Johannes Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se vad elever tror påverkar deras intresse för fysik, om vardagskopplingarär nödvändiga eller kanske om kunskap i sig kan vara gott nog. Studien har genomförts genomkvalitativa intervjuer med gymnasieelever i årskurs 3 som sedan analyserats utifrån ettfenomenografiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Styrkor och utmaningar med utomhusundervisning i NO-ämnena utifrån ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Caroline Eliasson; Layla Zreim; [2021]
  Nyckelord :Utomhusundervisning; Enkät; Utomhuspedagogik; Sociokulturellt perspektiv; Learning by doing; Pragmatism; ZPD; Intresse; Motivation; Inställning; NO-ämnena; Fysik; Kemi; Biologi;

  Sammanfattning : Denna studie innefattar en enkätundersökning där mellanstadieelevers inställning till utomhusundervisning undersöks samt hur arbetsmetoden kan bidra till ett ökat intresse och motivation för NO-ämnena. I studien presenteras även vilken undervisningsmiljö som eleverna föredrar samt hur miljön bidrar till att stärka deras NO-relaterade kunskapsinhämtning. LÄS MER

 4. 4. Fysik är svårt? : En litteraturstudie av metoder för att engagera elever i ämnet fysik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tong Josephson; James Silvester; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga vilka metoder som kan användas för att intressera elever för fysikämnet i grundskolan. Studien är avgränsad till fysik och fysikundervisning på grundskolan i både svensk och internationell litteratur. LÄS MER

 5. 5. Flödesoptimering vid packning och utleverans av produkter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Adam Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rototilt är en av de ledande tillverkarna på tiltrotatormarknaden. Rototilt är ett företag som är baserat i Vindeln, där produkterna både utvecklas och tillverkas. Detta examensarbete har gjorts på plats i Vindeln och har haft sitt fokus i utleveransavdelningen i fabriken. LÄS MER