Sökning: "intresse nyfikenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden intresse nyfikenhet.

 1. 1. ”Alla vet ju att arbetsgivare inte anställer personalvetare utan arbetslivserfarenhet” : en kvalitativ studie om faktorer som motiverar personalvetare till att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vidar Bjurström; Samira Kraft; [2019]
  Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; praktisk kunskap; teoretisk kunskap; deltidsarbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att bidra med kunskap om vilka faktorer som motiverar personalvetarstudenter på Uppsala universitet att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. Vi har preciserat syftet genom två frågeställningar: “Vilken betydelse får relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap för studenternas motivation till att arbeta deltid?” och “Vilka inre och yttre faktorer påverkar studenternas motivation till att söka deltidsarbete?” Resultatet i studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta personalvetarstudenter. LÄS MER

 2. 2. En kunskapsöversikt om hur undersökande arbetssätt gynnar elevers begreppsinlärning inom de naturorienterande ämnena.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kimberly Rundqvist; [2019]
  Nyckelord :Begreppsförståelse; Begreppsutveckling; IBSE; Undersökande arbetssätt; Biologi; Naturvetenskap;

  Sammanfattning : Undersökande arbetssätt, som internationellt kallas för Inquiry based sceince education och förkortas IBSE, är en arbetsmetod som det talas mycket om i undervisningssammanhang inom de naturorienterande ämnena och så även mina lärare under NOkursen i lärarutbildningen. Lärares direktiv är att undervisningen ska stimulera eleverna så att deras intresse och nyfikenhet väcks. LÄS MER

 3. 3. ”Det är ju mördarhysteri just nu” - En kvalitativ studie om kvinnors intresse för true crime

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Veronica Härebo; [2019]
  Nyckelord :True crime; kvinnligt intresse; mental förberedelse; the informationgap theory; morbid nyfikenhen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Veronica Härebo Titel: ”Det är ju mördarhysteri just nu” – En kvalitativ studie om kvinnors intresse för true crime Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Mimmi Barmark Sociologiska institutionen, vårterminen 2019 Intresset för true crime tycks vara väldigt stort just nu. Det finns mängder av dokumentärer, podcasts och filmer som tillhör genren true crime. LÄS MER

 4. 4. Sociala interaktioner i video-slots : En kvalitativ studie om intresset för sociala interaktioner i video-slots och hur det kan utformas för att skapa en bra spelupplevelse samt om det kan bidra till en sundare spelstil

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Wilmer Ahlgren; Henrik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Qualitative study; user experience; hedonic motivation system; gamification; internal motivation; video-slots; gambling abuse; Kvalitativ studie; användarupplevelse; hedoniska motivationssystem; spelifiering; inre motivation; video-slots; spelmissbruk;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka om det finns ett intresse för sociala interaktioner i video-slots och hur det i sådana fall kan utformas för att ge användarna en bra användarupplevelse. Onlinekasinon är den spelform som har ökat mest i popularitet i Sverige senaste åren och video-slots är den speltyp som växer mest. LÄS MER

 5. 5. Pedagogen och lässtunden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Violetta Kaminska; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Flerspråkighet; Delaktighet och inflytande; Literacy;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka pedagogers föreställningar och praktiker kring lässtunder med fokus på flerspråkiga barngrupper. Läroplanen för förskolan poängterar att språk och lärande hänger oupplösligt samman och att förskola ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Lpfö98, 2016). LÄS MER