Sökning: "intressekonflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet intressekonflikt.

 1. 1. Intressekonflikter vid renovering av hyreshus - En studie av den mindre fastighetsägaren

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Johansson; Robin Krondahl Färm; [2019-02-01]
  Nyckelord :Lönsamhet; Bostadsmarknaden; Hyresmarknaden; NPV; Hållbarhet; intressekonflikt;

  Sammanfattning : I följande uppsats genomförs en kalkyl av ett renoveringsprojekt som givits till oss av en(enligt våra mått) mindre fastighetsägare. Studien behandlar de intressekonflikter som enrenovering kan innebära. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål : En fallstudie av Hyresbostäder i Norrköping AB

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Romina Chanko; Marsel El-Bazi; [2019]
  Nyckelord :Financial management; municipal companies; rental housing; challenges; sustainability; Ekonomistyrning; kommunala bolag; Hyresbostäder; utmaningar; hållbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Utmaningar vid ekonomistyrning för att uppnå hållbara mål-En fallstudie av Hyresbostäder i Norrköping AB Författare: Romina Chanko och Marsel El-Bazi Handledare: Robert Jonsson Nyckelord: Ekonomistyrning, kommunala bolag, Hyresbostäder, utmaningar, hållbarhet Bakgrund: Hållbarhetsaspekterna har blivit allt mer omdiskuterade i dagens samhälle. Därför är det viktigt för företag att visa sitt engagemang i dessa frågor. LÄS MER

 3. 3. Arbetet som ordningsvakt : Att möta motstridiga krav

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Rolf Frödin; [2019]
  Nyckelord :Rational choice; habitus; bouncers; private policing; triads; Rational choice; habitus; utkastare; privata poliser; triader;

  Sammanfattning : Studien har sin utgångpunkt i två artiklar i dagspressen, en debattartikel och en replik, om ordningsvakternas arbete på krogen. Debattörerna i debattartikeln menade att otryggheten i nattlivet beror på att ordningsvakter kan vara maktmissbrukande, diskriminerande och begå övervåld mot gäster på krogen. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan sportagent och fotbollsspelare ur en fotbollsspelares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Anrog; Rodi El Malla; [2019]
  Nyckelord :Relationship; sport agent; athletes; trust; power; conflicts of interests; relationship marketing.; Relationer; sportagent; atleter; förtroende; makt; intressekonflikter; relationsmarknadsföring.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how the relationship between a football player and a sports agent function and look like in Sweden and how it possibly could be improved. The relationship between a football player and a sports agent is a central and important part in the world of football, a part which does not get the right amount of attention. LÄS MER

 5. 5. Lojalitetsplikt inom aktiebolagsrätten : En behandling av det aktiebolagsrättsliga förhållandet mellan aktieägare och bolagsföreträdare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Markus Folemark; Gustav Spetz; [2018]
  Nyckelord :Lojal; lojalitet; illojal; illojalitet; lojalitetsplikt; lojalitetsförpliktelser; aktiebolagsrätt; lojalitetsförhållande; bolagsföreträdare; likhetsprincipen; styrelseledamot; verkställande direktör; passivitet; aktieägare; kapitalstruktur; företagsekonomi; juridik; aktieägares intresse; bolagets intresse; vinstsyfte; intressekonflikt; skadestånd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Ordet lojalitet är ett vitt förekommande begrepp som används vid beskrivning av hur olika parter skall förhålla sig samt visa trohet och omsorg mot varandra. Motsatsen till ordet lojalitet brukar vara illojalitet, dock är de inte nödvändigtvis varandras rättsliga motsatser. LÄS MER