Sökning: "intressent"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade ordet intressent.

 1. 1. Den institutionella miljöns påverkan på E-betyg : En kvantitativ studie med fokus på skillnader mellan företag i industri- och utvecklingsländer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tyra Gesslin; Julia Grauers; [2021]
  Nyckelord :ESG ratings; E-score; Institutional environment; Developed and developing countries; CSR disclosures; ESG-betyg; E-betyg; Institutionell miljö; Industri- och utvecklingsländer; Hållbarhetsrapportering.;

  Sammanfattning : Syfte: ESG-betyg utgör det huvudsakliga underlaget för beslut om hållbara investeringar. För en effektiv kapitalallokering krävs därför att betygen återspeglar företags faktiska hållbarhetsprestationer. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av intressenter : En kvalitativ studie om hur företag inkluderar intressenter i sitt hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Isacson; Andrea Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; strategisk management process; intressent inkluering; strategier för inkludering av intressenter;

  Sammanfattning : I litteraturen råder det konsensus om att företag bör sträva efter att inkludera sina intressenter i flera delar av hållbarhetsarbetet, vilket kan göras genom olika strategier där deras roll och deltagande varierar. Studien betraktar Corporate Social Responsibility (CSR) som en process bestående av fyra faser; läsa av omgivning, formulera strategi, implementera strategi och utvärdering. LÄS MER

 3. 3. The Future (of the) Office : A Scenario Study of what the Future Office could look like due to the Progress of Digitalisation

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Astrid Ålander; Astrid Lundman; [2021]
  Nyckelord :Future Office; Future Scenario; Office Market; Digitalisation; Office Digitalisation; Framtidens Kontor; Framtidsscenario; Kontorsmarknaden; Digitalisering;

  Sammanfattning : This thesis examined the future office by interviewing 16 participants according to the Delphi method. Participants were given the opportunity to share their individual opinions related to ten introductory questions. LÄS MER

 4. 4. Synen på Agenda 2030 bland några av de största fastighetsbolagen i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :William Hultström; [2021]
  Nyckelord :Agenda 2030; Real estate; Sustainable development; Agenda 2030; Hållbar utveckling; Fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Vid FN:s toppmöte 25 september 2015 antog världens ledare och regeringschefer Agenda2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Detta är dock inget tvingade dokument, de svenskafastighetsbolagen behöver inte implementera Agenda 2030. LÄS MER

 5. 5. Development of a new Front of Package Nutrition Label : a case in the European Union

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Federico Bottari; [2021]
  Nyckelord :Farm to Fork Strategy; legislative process; lobbying; standard; stakeholder management;

  Sammanfattning : The current malnutrition epidemic calls for multiple solutions. The aim of the thesis is to identify the themes of the debate regarding the development of a single Front of-package nutrition label in the European Union. LÄS MER