Sökning: "intressentinkludering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet intressentinkludering.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning inom svenska börsnoterade företag : Med fokus på intressentdialogen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emelie Gunnarsson; Sofie Nordmark; [2018]
  Nyckelord :sustainability report; stakeholder dialogue; identification; prioritization; involvement; impact; GRI; Swedish listed companies; hållbarhetsredovisning; intressentdialog; identifiering; prioritering; involvering; inverkan; GRI; svenska börsnoterade företag;

  Sammanfattning : Företags intressenter ställer allt högre krav på företagens hållbarhetsarbete, där de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna är i centrum. För att företag ska kunna visa att de fullföljer ansvaret kring arbetet med hållbarhet, upprättar företagen en hållbarhetsredovisning, där främst riktlinjer från Global Reporting Initiative (GRI) används. LÄS MER

 2. 2. Bestyrkande av hållbarhetsredovisning : För vem?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Per Normann; Patrik Olsson; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; bestyrkande; oberoende; agentteori; intressentteori; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisning och bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt men växande fenomen. Till följd av hållbarhetsredovisningens breda intressentflora bör bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning rikta sig till flera olika intressentgrupper. LÄS MER

 3. 3. Intressentinkludering i hållbarhetsredovisning : En utvärderande jämförelse av ett utvecklat land och ett utvecklingsland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :vilhelm skoglund; [2017]
  Nyckelord :hållbarhetsredovisning; transparens; intressenter; intressentinkludering; intressentkartläggning; intressentengagemang;

  Sammanfattning : Under senare tid har allt fler företag börjat hållbarhetsredovisa, vilket innebär att de på årlig basis sammanställer och kommunicerar information om miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av sin verksamhet. Hållbarhetsredovisning kan stötta hållbar utveckling på två huvudsakliga sätt. LÄS MER